Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında işçi sayısı değişmiyorsa görüş almamıza gerek var mı? (Örnekli)

Yayın Tarih: 26.08.2016 03:08
Özet

idaremizce yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi ile ilgili; 5018 madde 28 ve maliye bakanlığının 07.07.2015 tarihli genel yazısına istinaden bir önceki yılda çalıştırılan personel sayısın da artış yapılmadan ihaleye çıkılması durumunda Maliye Bakanlığından uygun görüş almamıza gerek var mı ? Uygun görüş ile ilgili Maliye Bakanlığının 07.07.2015 tarihinden sonra herhangi bir yazısı […]


idaremizce yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi ile ilgili; 5018 madde 28 ve maliye bakanlığının 07.07.2015 tarihli genel yazısına istinaden bir önceki yılda çalıştırılan personel sayısın da artış yapılmadan ihaleye çıkılması durumunda Maliye Bakanlığından uygun görüş almamıza gerek var mı ? Uygun görüş ile ilgili Maliye Bakanlığının 07.07.2015 tarihinden sonra herhangi bir yazısı var mıdır ? kolay gelsin


Cevabımız

Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce (BUMKO) tarafından 07.07.2015 tarihli yazısına istinaden Bakanlar Kurulunca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılabilecek hizmet türlerinin belirtilene kadar bir önceki yılda çalıştırılan personel sayısı değişmemişse veya münferiden izin alınmış ise uygun görüş alınması gerekmemektedir.

Taşeronların kadroya alınması gündeme geldikten sonra Bakanlar Kurulunca hizmet türleri ile ilgili çalışma yapılmamış, BUMKO tarafından başka bir yazı da yayımlanmamıştır. Dolayısıyla uygun görüş almak zorunda olan idarelerden;

  • Bir önceki yılda çalıştırılan personel sayısı değişmemişse izin alınmasına gerek yoktur.
  • İhalede personel sayısı değişmemiş ancak bir önceki ihaleye göre örneğin asgari ücretin %10 fazlası verilirken bir sonraki ihalede asgari ücretin %25 fazlası verilmesi öngörülmüş ise personel sayısı değişmediğinden izin alınmasına gerek yoktur.
  • İhalede personel sayısı aynı kalmakla beraber ihalenin yanında örneğin araç vs. eklenmiş ise yine izin almaya gerek yoktur.
  • Önceki yılda personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çıkılmamasına rağmen sonradan çıkılan ihalede personel çalıştırılmasına dayalı ihale haline gelen (asgari ücret artışından dolayı olabilir) ihalede de personel sayısında artış yok ise izin alınmasına gerek yoktur.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap