ihale-soru-cevap-logo.png

" haksız " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda; mahkemece 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesi gereğince davacının kıdem tazminatından yalnızca Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünün sorumlu tutulmasına karar verilmiş ise de; 4857 Sayılı Kanun'u 112. maddesindeki yeni düzenlemenin aynı Kanun'un 2/6. maddesinde düzenlenen alt işveren ve asıl işverenin işçiye karşı birlikte sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hususu göz önünde bulundurulmamıştır. Kaldı ki asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu ilişkisi de bu davanın konusu deği << Devamını Oku>> [1191]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ön yeterlik sonucuna itiraz olursa ne yapmamız gerekir? şikayet eden haklı veya haksız olduğu durumlarda nasıl bir yol izlenir? << Devamını Oku>> [398]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçinin alt işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılması durumunda idarece ödenen kıdem tazminatından dolayı idarenin rücu hakkı doğar mı? << Devamını Oku>> [430]