Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçinin alt işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılması durumunda idarece ödenen kıdem tazminatından dolayı idarenin rücu hakkı doğar mı?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçinin alt işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılması durumunda idarece ödenen kıdem tazminatından dolayı idarenin rücu hakkı doğar mı?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçinin alt işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılması durumunda idarece ödenen kıdem tazminatından dolayı idarenin rücu hakkı doğar mı?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Cevabımız

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında istihdam edilen işçilerin yüklenici tarafından haksız olarak işten çıkartılması sonucu kıdem tazminatı ödemek zorunda olan idareler, söz konusu durumun alt yüklenicinin kusurundan kaynaklandığının ispat edilmesi durumunda -ki bu durumun mahkeme kararıyla tespiti gerekir- yükleniciye rücu hakkı doğar.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap