ihale-soru-cevap-logo.png

" kaynaklanan " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mobil eşel sistem uygulandığı zaman ÖTV kaynaklı fiyat farkı KİK DK.D-48 no lu karara göre hesaplanmaktadır. 8 Ocak 2019 da kaldırılan sistem 10 Nisan 2019 da tekrar uygulanmaya başlandı. Ancak sistem 2019 Ağustos ayında uygulanmadı, 18.09.2019 da uygulanmaya başladı. Buna göre Yo ve akaryakıt bayi satış bülteni için 10.04.2019 tarihi mi baz alınacak yoksa 18.09.2019 […] << Devamını Oku>> [151]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında sözleşmenin yürütülmesi sırasında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin miktarlarında artış veya eksiliş olabileceğinden, işin sözleşme bedelinden daha yüksek bir bedelle tamamlanabileceği gibi daha düşük bir bedelle de tamamlanabileceği, idare tarafından Teknik Şartname’de yapılan düzenleme ile idareye keyfi bir takdir yetkisi tanınmadığı, iş kalemlerinin miktarlarındaki değişimin ihtiyacın oluşması durumunda gerçekleşeceği, kaldı << Devamını Oku>> [613]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.III-2288 Sayılı Kararında: Kamu ihale mevzuatı uyarınca uygun şekilde doldurulması zorunlu kılınan geçici teminat mektubunun son paragrafına yer verilmemesi hususunda, tamamıyla belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bir eksiklik olmadığı, bu anlamda isteklinin de sorumluluğunun bulunduğu, ayrıca bu durumun teklifin esasına etkili bir uygunsuzluk olduğu dikkate alındığında, söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 37 […] << Devamını Oku>> [452]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla başvuru sahibine ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan söz konusu 3 iş kaleminin birim fiyatı ile miktarını çarpılması işlemi sonucunda elde edilmesi gereken tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan tutarların birbirinden farklı olması hususunun aritmetik hatadan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Netice itibariyle, başvuru sahibi tarafından hem birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak teklif sunulmadığı, hem de teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı an << Devamını Oku>> [2332]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-553 Sayılı Kararında: Kanunun 37 ve Tebliğin 16.6.1 inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde, teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikteki ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin ihaleyi yapan idarece tamamlatılabileceği, söz konusu işlemin idarenin sorumluluğunda olduğu, belgeyi düzenleyen makamdan kaynaklı bilgi eksikliklerinden dolayı başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygu << Devamını Oku>> [455]


Bu Yönetmelik değişikliği ile 696 sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı sözleşmeler kapsamında çalışanların işçi kadrolarına geçiş işlemleri başlayan ancak toplu iş sözleşmeleri 31.12.2017 tarihinde sona erenlerin toplu iş sözleşmesinden dolayı alacakları fiyat farkı alınamamaktaydı. Bu Yönetmeliğe göre personel çalıştırılmasına dayalı işte çalıştırılan ve 31.12.2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi sona eren işçiler kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı << Devamını Oku>> [432]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

25/12/2018 tarih 2018/DK.D-405 karar nolu düzenleyici kararla ilgili ÖTV fiyat farkı hesabı ile ilgili sorum şu olacak. hakediş hesaplamasında ÖTV fiyat farkı hesaplaması olmadığı halde bu Düzenleyici Karara göre yeni fiyat fakı hesablanabilir mi ? ÖTV ye gelen indirimden bayilerin yararlandığı bu farkın hesaplanması durumda hakedişden haksız bir kesinti olacak bu fiyat farkının uygulanabilirliği hakkında […] << Devamını Oku>> [695]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale ya da Pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış fakat hizmet alım organizasyonu idareden kaynaklanan nedenlerle yüklenicinin kusuru olmaksızın gerçekleştirilememiştir. Sözleşme imzalanmış olup tasfiye işleminde yapılması gerekenler nelerdir? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [305]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

04/12/2017 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile 18/12/2017 tarihinde yer teslimi yapılan bir işimiz var. Ancak yer teslimi yapıldıktan sonra ihaleyi yapan ve yürüten kurum olarak yükleniciye çalışma alanını kurumun başka bir işinin bitiş zamanının netleşememesi nedeniyle hazırlayamadık ve yüklenici de neredeyse işin bitiş süresi gelmesine rağmen kurum bilgisi dahilinde hiç bir çalışma yapamadı. Bu durumda […] << Devamını Oku>> [524]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işlerinde asgari ücrete gelen fiyat farkından doğan artışlarda hakedişte ikinci bir damga vergisi ve karar pulu kesintisi yapılabilir mi yoksa hakediş tutarına eklenen fiyat farkı toplamının hesaplanarak sadece damga vergisi hesaplaması doğrumudur. bilgi verebilir misiniz. teşekkürler << Devamını Oku>> [1036]