ihale-soru-cevap-logo.png

" kazanır " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [473]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir limited şirket 2012 yılında kuruluyor,3.06.2016 yılında gerçek bir kişi şirket genel kurul kararıyla şirkete ortak oluyor ve pay devriyle birlikte şirketin yüzde 51 hissesine sahip oluyor.ancak bu karar ticaret sicil müdürlüğünce 18.06.2017 tarihinde tescil edilip Türkiye sicil gazetesinde yayınlanıyor.şirketin yüzde 51 hissesine sahip olan şahıs gerçek kişi olarak edindiği iş deneyim belgesiyle 23.07.2017 tarihinde […] << Devamını Oku>> [110]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım, Harcama (İhale) Yetkilisi herhangi bir sebepten dolayı "Hastalık, Mazeret, Yıllık" izin alır ise ve bu izin kağıdına yerime vekaleten ……… kişi bakacak diye isim belirtirse vekaleten bakan kişi bu izne istinaden aynı zamanda da ihale yetkilisi sıfatına haiz olur mu? İhale Komisyon Kararını imzalayabilir mi? Vekaleten bakan kişi aynı zamanda da ihale komisyon üyesidir. […] << Devamını Oku>> [1135]