ihale-soru-cevap-logo.png

" Kesin " ile Etiketlenmiş İçerikler


Hocam geçici kabul yapıldıktan sonra istenen SGK ilişiksizlik belgesi tekrar kesin kabul aşamasında kesin teminatın ikinci yarısı ödeme aşamasında ilişiksizlik belgesi tekrar istenir mi? yoksa geçici kabul aşamasında alınan yeterli olur mu? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [126]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi ihalesinde işin yüzde 30 luk kısmı alt yükleniciye yaptırılıyor bununla alakalı yüklenici ve alt yüklenici arasında sözleşme imzalanıyor. Alt yükleniciden sözleşme damga vergisi ve kesin teminat alınmalı mı? Sözleşme damga vergisi alınması halinde yükleniciden alınan damga vergisi sözleşme bedeli üzerinden mi alınmalı yoksa alt yüklenici ile yapılan sözleşme tutarı düşüldükten sonra mı alınmalı? […] << Devamını Oku>> [232]


Teminat süresi içerisinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören sözleşme konusu yapım işinin kesin kabulünün fiilen yapılamaması durumuna ilişkin Kurum görüşünün oluşturulması hk. << Devamını Oku>> [148]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım islerinde kesin kabul tutanağı İdarece onaylandıktan sonra Muayene kabul komisyonu tarafından hazırlanması gereken kesin hesap raporu son hakedişten önce mi düzenlenir, sonra mı? İkisi birbirine ekli olarak mı hazırlanır? Muayene kabul komisyonunun kesin hesap raporu hazırlamasındaki amaç kontrol teşkilatına ödenmesi gereken son hakediş miktarını bildirmek midir? İlgili mevzuatın uygulamaya esas işleyişi hakkında detaylı […] << Devamını Oku>> [533]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir ihale 2018 yılında yapıldı ve işe başlandı. iş iki yıl sürdü ve 2020 yılında tamamlandı. Kesin hesap yaparken artan ve azalan imalatların bedeli hangi yılın birim fiyatı baz alınarak hesaplanmalıdır. << Devamını Oku>> [283]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin hukuki sonuçlarından birinin, sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar, kesin teminatın değer kaybının önlenmesi amacıyla güncellenmesi olduğu, bu türden bir güncellemenin aynı Kanunun 17 ve 18’inci maddeleri uyarınca kesin teminatın gelir kaydedileceği durumlarda uygulanmamasını gerektirecek bir hukuki dayanağın ya da gerekçenin bulunmadığı, zira; anılan Kanunun 17 ve 1 << Devamını Oku>> [954]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan denetimde konunun araştırılması kapsamında; fiyat araştırma tutanağında 7,75 TL teklif verdiği görülen … firmasından denetçi tarafından tekrar fiyat istendiği ve ilgili firmanın 3,90 TL + KDV olarak fiyat verdiği, ayrıca 2015 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından …marka suyun 2,50 TL den satın alındığı, ... ...Müdürlüğünün ise … marka suyu 3,20 TL’den satın aldığı, dolayısıyla su alımında fiyatın iyice araştırılmadığı Genel Müdürlüğün 7,00 TL +KDV’den satın alarak kamu zararına sebep ol << Devamını Oku>> [371]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Geçici kabul yapılan yapım işinde, kesin kabul zamanı geldi, işte eksiklikler var, yükleniciden bu eksiklikleri gidermesini talep ettik ancak tebligat yükleniciye ulaşmadı. İdare olarak işte görülen eksiklikleri, yüklenicinin nam ve hesabına başkasına yaptırmak için neler gerekiyor. Nasıl bir işlem yapılması gerekir? << Devamını Oku>> [2944]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Tasfiye edilen bir işin kesin kabulü yapmak amacıyla kesin kabul komisyonu kurulur mu? << Devamını Oku>> [1929]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Doğrudan Temin (22/d) ile alımı yapılan bir yapım (bina bakım onarımı) işinde Geçici ve Kesin Kabul yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu mudur? Geçici ve Kesin Kabul yerine tek bir kabul işlemi yapılabilir mi? Tek bir kabul işlemi yaptığımız ve kesin teminat almadığımız takdirde, kabulden sonra ortaya çıkabilecek kullanıcı hatası dışındaki arızaları yükleniciye yaptırabilmemiz […] << Devamını Oku>> [359]