ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanılarak " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale tarihinin 27/11/2015 olduğu, davacının açıklamaları kapsamında kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13/10/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesi ve 09/06/2015 tarihli meyve-sebze hali fiyat listesinin internetten çıktı tarihinin 01/12/2015 olduğu, İstanbul Ticaret Borsası'nın 01/10/2015-31/10/2015 tarihi aylık bültenin ve 02/11/2015-06/11/2015 tarihli haftalık bülteninin kullanıldığı, İstanbul Ticaret Borsası'na ait aylık bültenin internetten çıktı alındığı tarihin 01/12/2 << Devamını Oku>> [465]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

... 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile ... Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. Sorumlu da bunu kabul etmiş, ancak hesaplanan kamu zararının miktarına itiraz etmiştir.  İlamda, C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 Sınıfı beton kullanılması sonucu ortaya çıkan kam << Devamını Oku>> [436]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başka bir ifadeyle, F...bank A.Ş. Birlik Mahallesi Şubesi tarafından düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin, aynı bankanın başka bir şubesi tarafından “aslı gibidir” kaşesi kullanılarak imzalandığı ve başvuruya konu ihalede bu ıslak imzalı banka referans mektubunun sunulduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahibi tarafından sunulan banka referans mektubunda belgeyi ilk olarak düzenlediği anlaşılan F...bank A.Ş. Birlik Mahallesi Şubesi’nin iki yetkilisinin imzaları ıslak imza olm << Devamını Oku>> [905]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sn hocam.personel çalıştırmaya dayalı ihalemiz yak.maliyet işçilik gideri 2016 kik işçilik modülüne göre yapıldı ancak ihale 2017 ocak 24 de yapıldı.firma 2016 yılı asg.işçilik modülüne göre teklif vermiş teklifi değerlendirme dışı olmalı mıdır? << Devamını Oku>> [703]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi 04.01.2017 tarihinde yapılıyor. firma kamu ihale tebliğinin 78-6 maddesine göre itiraz ediyor.Ancak itiraz şekli 8. maddeye göre yapılmıyor. izlenmesi gereken yol nedir. düzeltici işlem mi yapılması gerekiyor. 1.ci firma 2016 yılı karsız işçilik maliyet teklifi vermiş durumda. << Devamını Oku>> [1207]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale Dökümanını e- imzalı olarak indirilmiş fakat istekli tarafından indirdiğine ilişkin form  kapalı zarf içerisine konulmamıştır. Bu durumda değerlendirme dışı bırakılabilir mi? << Devamını Oku>> [589]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, İhalede şirketimizde iş deneyim sahibi olan ve şirketteki hisse oranı olan ortağın iş deneyim belgesini kullandık ve ihale üzerimizde kaldı. Hisse oranı olan ve iş deneyimi olan ortağın hissesini 'a düşürmek istiyoruz. mevzuat açısından mümkün müdür, sıkıntı doğurur mu? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [575]