İhale dokümanını e-imza kullanılarak indirmiş ancak teklif zarfına formu koymamış istekli elenir mi?

Yayın Tarih: 24.12.2015 01:12
Özet

İhale Dökümanını e- imzalı olarak indirilmiş fakat istekli tarafından indirdiğine ilişkin form  kapalı zarf içerisine konulmamıştır. Bu durumda değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


İhale Dökümanını e- imzalı olarak indirilmiş fakat istekli tarafından indirdiğine ilişkin form  kapalı zarf içerisine konulmamıştır. Bu durumda değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdare ihale öncesi EKAP’tan e-imza kullanılarak doküman indiren isteklilerin listesini alır. Dolayısıyla zarf içerisinde “E-İmza Kullanılarak İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form” olmasa da  idarece EKAP’tan alınan söz konusu listede isteklinin e-imza kullanılarak indirdiği gözüküyor ise değerlendirme dışı bırakılamaz.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap