İhale dokümanını e-imza kullanılarak indirmiş ancak teklif zarfına formu koymamış istekli elenir mi?

Yayın Tarih: 24.12.2015 01:12
Özet

İhale Dökümanını e- imzalı olarak indirilmiş fakat istekli tarafından indirdiğine ilişkin form  kapalı zarf içerisine konulmamıştır. Bu durumda değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


İhale Dökümanını e- imzalı olarak indirilmiş fakat istekli tarafından indirdiğine ilişkin form  kapalı zarf içerisine konulmamıştır. Bu durumda değerlendirme dışı bırakılabilir mi?


Cevabımız

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. İdare ihale öncesi EKAP’tan e-imza kullanılarak doküman indiren isteklilerin listesini alır. Dolayısıyla zarf içerisinde “E-İmza Kullanılarak İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form” olmasa da  idarece EKAP’tan alınan söz konusu listede isteklinin e-imza kullanılarak indirdiği gözüküyor ise değerlendirme dışı bırakılamaz.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap