ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanılması " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayan << Devamını Oku>> [505]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesinin, 25.09.2013 tarihli ve E:2013/336, K:2013/2361 sayılı kararı ile “ …ihale üzerinde bırakılan firma tüzel kişiliğinin hak iktisap etme ve borçlanma ehliyetinin, şirket ana sözleşmesinde belirtilen işlerle sınırlı olduğu açık olup, dava dosyasında mevcut olan ve davacı şirketin teklif dosyasında mevcut olan ve davacı şirketin teklif dosyasında sunulan 18.04.2006 tarih ve 6537 […] << Devamını Oku>> [367]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı davranarak aynı tarihlerde yapılan işleri eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle alım yöntemini kullandığı, işi yakınlarına yaptırarak menfaat sağladıklarından görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı hk. << Devamını Oku>> [744]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-1291 Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından işin yürütülmesi sırasında  aylık  … TL elektrik ve aylık … TL su tüketileceği ile 12  ay boyunca aylık 40 adet 45 kg’lık tüpgaz kullanılacağı öngörülerek hesaplama yapılmış, anılan giderlerin birim fiyatları ise …SKİ (… Su ve Kanalizasyon İdaresi), EPDK ve TEİAŞ tarafından ihale tarihi […] << Devamını Oku>> [484]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek bir kişi tüzel kişiliğe ortak olup ,tüzel kişiliğin % 51 hissesine ortak olmuştur.ortaklık Türkiye sicil gazetesinde 12.06.2018 tarihinde yayınlanmıştır.firma 18.07.2018 tarihinde ihaleye katılıp gerçek kişiye ait iş deneyim belgesini kullanmıştır.hizmet alım uygulama yönetmeliğinin 48/3 maddesi gereğince firma değerlendirme dışı bırakılmıştır.tüzel kişilikle ortaklıkla ilgili Türkiye sicil gazetesinin yayın tarihi geçerlidir ve bu tarih << Devamını Oku>> [133]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mimarlar odası kaydı olan yeni mezun bir mimarım. Mimarlık bürosu açmayı düşünüyorum. Ancak hangi odaya kayıtlı bir büro açacağıma karar veremedim.  Kamu ihalelerinden proje çizim veya yapım işlerini alabilmem için esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı basit usul bir büro mu açmalıyım yoksa limited yada anonim şirketi olarak ticaret odasına kayıtlı bir şirket mi kurmam gerekiyor?  […] << Devamını Oku>> [997]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. yapım ihalesi. A firması teklif vermiş ve iş deneyim belgesi olarak Ali adına düzenlenen iş bitirme belgesi kullanmış.. Ali, A firmasının sahibi. tek ortak. bu firma 2018 de kurulmuş…oysa ihalede kullandığı Ali adına düzenlenen iş deneyim ise 2016 yılı. kanunen, sonradan kurulan A firması , şirketin sahibi olan Ali adına düzenlenen eski tarihli […] << Devamını Oku>> [624]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel işlerde yüklenici projede kullanılacak malzeme yerine daha kaliteli malzeme kullansa bunun için her hangi bir fiyat verilmek zorunda mıyız. Yüklenicinin bunun için her hangi talebi yoksa fiyat farkı verilmezse sorun olur mu? << Devamını Oku>> [239]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir işte, yüklenici işi süresinde bitiremedi günlük gecikme cezası uygulandı. İşi bitiremeyeceği anlaşıldı ve fesih işlemi gerçekleşti. Hesap kesim hakedişin de günlük gecikme cezalarını tahsil temek için geçici kabul kesintisi veya teminatı kullanılabilir mi? << Devamını Oku>> [2698]