ihale-soru-cevap-logo.png

" Limited " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir adi ortaklık olduğu, adi ortaklıkların, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sınırlı olarak sayılan ticaret ortaklıkları arasında yer almadığı ve aynı Kanun'un 152. maddesi kapsamında nev'i değişikliğinin sadece ticaret ortaklıkları arasında yapılabileceğinin düzenlendiği, bu anlamda devir işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre adi ortaklık limited şirkete dönüşemeyeceğinden, ... Enerji Ortak << Devamını Oku>> [1571]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

D… Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş. 30.12.2014 tarihinde tür değiştirme yoluyla kurulmuş olmakla beraber 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 180’inci maddesinde yer alan, bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu yönündeki hükmü dikkate alındığında, D… Tekstil Tem. İnş. Bilg. San. ve Tic. A.Ş.nin 2014 yılına ait bir günlük faaliyetini gösterir kurumlar vergisi beyannamesindeki değerlerin değil, bu şirketin devamı olduğu D… T << Devamını Oku>> [617]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir limited şirket 2012 yılında kuruluyor,3.06.2016 yılında gerçek bir kişi şirket genel kurul kararıyla şirkete ortak oluyor ve pay devriyle birlikte şirketin yüzde 51 hissesine sahip oluyor.ancak bu karar ticaret sicil müdürlüğünce 18.06.2017 tarihinde tescil edilip Türkiye sicil gazetesinde yayınlanıyor.şirketin yüzde 51 hissesine sahip olan şahıs gerçek kişi olarak edindiği iş deneyim belgesiyle 23.07.2017 tarihinde […] << Devamını Oku>> [110]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2018 yılı şahış firmasi ile alınmış olan iş deneyim belgesi, 2019 yılında 0 sahibi olunarak limited şirketine çevrilerek kullanılabilir mi ? << Devamını Oku>> [303]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi olarak çalışan ayrıca bir limited şirkette hisse ortağı olan bir memurun diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanılabilinir mi? << Devamını Oku>> [1020]