ihale-soru-cevap-logo.png

" mektubundaki " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu şekilde oluşacak yanlışlıkların 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil edip etmediği hususunun işin esasını etkileyip etkilemediğine göre değerlendirilmesi ve geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirecek bir durumun olması halinde bankadan tahsilinin yapılmasına engel teşkil edecek bir durumun bulunmaması gerekmektedir. Bu bağlamda EKAP üzerinden yapılan incelemede, söz konusu idarenin benzer isimde başka bir ihalesinin bulunmadığı görülmüş olup; şikâyete konu geçici temi << Devamını Oku>> [2053]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.III-2727 Sayılı Kararında: Başvuru sahibinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubuna ilişkin, düzenleyen bankadan teyit alınması, teyit sonucunda geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu ve teklif bedelinin % 3’ünü karşıladığının doğrulanması halinde başvuru sahibinden, teklifi aşırı düşük bulunan diğer isteklilere yapılan sorgulama usulüyle açıklama istenilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [426]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.I-1060 Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu geçici teminat mektubunda yukarıda anılan ifadeyi ve sonucunda uygulanacak yaptırımı sakatlayacak herhangi bir ifadenin yer almadığı, standart forma eklenen “oranındaki cezası” ifadesinin de mevzuatın belirlediği işlemle aynı nitelikte olduğu, ayrıca mektuba eklenen ifadenin teminat bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları değiştirmeyeceğinin tem << Devamını Oku>> [524]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin Teklif mektubu incelendiğinde teklif tutarının rakamla “2.102.070.000 TL” yazıyla ise “ikimilyonyüzikibinyetmiştürklirası” yazıldığı, bu haliyle teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [750]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 34’üncü maddesinin birinci fıkrasında teklif zarfı kapsamında sunulan banka referans mektubunun ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olmasının zorunlu olduğunun hükme bağlandığı, başvuru sahibi tarafından teklif zarfında yer verilen bahse konu belgede belge düzenleme tarih bilgisi haricinde ki yukarıda aktarılan mevzuata hükmü gereği zorunlu diğer unsurları taşıdığı, ayrıca belgede yer alması zorunlu olmamakl << Devamını Oku>> [2097]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.II-615Sayılı Kararında: Komisyon tarafından istekliden teklif mektubundaki imzanın firma yetkilisine ait olup olmadığı hakkında yazılı açıklama istemesinin Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak açıklama isteme” kapsamında olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısı ile anılan istekli uygulanacak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ya da geçici teminatının geli << Devamını Oku>> [523]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım işi ihalesinde imza sirküsündeki imza ile teklif mektubundaki imza biribirini tutmuyor ise nasıl bi yol izlemeliyiz. << Devamını Oku>> [293]