Gerçek kişi isteklinin birim fiyat teklif mektubundaki ticaret unvanının oda sicil kayıt suretindeki ticaret unvanından farklı olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılır mı?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap