İsteklinin idareye sunmuş olduğu geçici teminat mektubundaki teminat tutarının rakam ve yazı ile yazılan kısmının birbirini tutmaması durumunda, mevzuata göre nasıl işlem yapmak gerekir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.III-2727 Sayılı Kararında: Başvuru sahibinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubuna ilişkin, düzenleyen bankadan teyit alınması, teyit sonucunda geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu ve teklif bedelinin % 3’ünü karşıladığının doğrulanması halinde başvuru sahibinden, teklifi aşırı düşük bulunan diğer isteklilere yapılan sorgulama usulüyle açıklama istenilmesi gerekmektedir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.III-2727 Sayılı Kararında:

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubuna ilişkin, düzenleyen bankadan teyit alınması, teyit sonucunda geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu ve teklif bedelinin % 3’ünü karşıladığının doğrulanması halinde başvuru sahibinden, teklifi aşırı düşük bulunan diğer isteklilere yapılan sorgulama usulüyle açıklama istenilmesi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap