ihale-soru-cevap-logo.png

" müdürü " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye fesat karıştırmak suçu nedeniyle yargılandığı davalardan beraat eden ancak kararın temyiz edilmiş olmasının şirket müdürü hakkında kamu davası olduğu anlamına gelmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [553]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/MK-234Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 59 ve 11. maddesi kapsamında ihaleye katılmaktan yasaklı olan … aracılığıyla ihaleye katılan davacı şirketin, gerek anılan 11. maddede yer alan "Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir" hükmü uyarınca, gerekse de, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar ile kamu davası […] << Devamını Oku>> [445]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiasında adı geçen Ahmet K...ya’nın K...ya Seyahat Tur. Ltd. Şti.nin hem ortağı hem de şirket müdürü olduğu tespit edilmiş olup hakkında 05.07.2012 tarihinde açılmış ve henüz sonuçlanmamış olan bir kamu davasının bulunduğu Kurum kayıtlarından teyit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu kişinin anılan tarihten itibaren hisse oranının ’in altında olduğu ve şikâyete konu ihalede teklif mektubunun da anılan kişi tarafından imzalanmadığı belirlenmiştir. << Devamını Oku>> [332]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilebilmesi için, hakkında yasaklılık kararı verilen kişinin ortağı olduğu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması gerekmekle birlikte, 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolay << Devamını Oku>> [483]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UM.III-3497 Sayılı Kararında: İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler incelendiğinde; inceleme konusu ihalenin beton parke, kum ve bordür alımı işi olduğu, ihaleye ilişkin olarak 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, Ancak 3 firma tarafından teklif verdiği, Başvuru sahibinin teklifinin, şirket müdürü M…’nın ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması neticesinde değerlendirme dışı […] << Devamını Oku>> [706]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihi itibariyle şirket müdürü ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında ihale tarihinden önce kamu davası açıldığı anlaşıldığından, ihale tamamlandıktan sonra dava hakkında verilen görevsizlik kararının yapılmış olan ihaleyi etkilemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [523]