İhaleye katılmaktan yasaklı olan şirket müdürü vasıtasıyla ihaleye katılan bir firmanın ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irad kaydedilmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/MK-234Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 59 ve 11. maddesi kapsamında ihaleye katılmaktan yasaklı olan … aracılığıyla ihaleye katılan davacı şirketin, gerek anılan 11. maddede yer alan "Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir" hükmü uyarınca, gerekse de, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar ile kamu davası […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/MK-234Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun 59 ve 11. maddesi kapsamında ihaleye katılmaktan yasaklı olan … aracılığıyla ihaleye katılan davacı şirketin, gerek anılan 11. maddede yer alan "Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir" hükmü uyarınca, gerekse de, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunanlar ile kamu davası açılmış olanların bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları halinde aday veya istekli durumunda olanların, maddede belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olması nedeniyle ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiğine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliği''nin 28.1.9.2. maddesi hükmü uyarınca teklifinin değerlendirmeye alınmaması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap