ihale-soru-cevap-logo.png

" nakit " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar ben orman işletmesinin çıkarttığı yeni yol ihalesine katıldım. elektronik olarak yapılan ihalede teklif saatinden önce nakit olarak % 3 lük teminat yatırdım dekontta İKN (İhale Kayıt Numarası) da yazılı fakat yeterlik bilgileri tablosuna yatırılan bilgi ile ilgili bir şey yazmadım. ihale kurum da yatırılan teminatı sistemde görüyor. Yeterlilik tablosunda bunu teminatı belirtmediğim için elenir […] << Devamını Oku>> [171]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından sözleşme imzalamaya çağrıldık. Geçici teminat bedelini teklif aşamasında idareye nakit olarak yatırmıştık. Yatırılan bu geçici teminatın üzerine kesin teminata tamamlayacak miktarı yatırdığımızda bu iki tutar birleştirilerek idare tarafından Kesin Teminat bedeli olarak kabul edilebilir mi? << Devamını Oku>> [441]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.III-1944 Sayılı Kararında: İstekli tarafından söz konusu ihaleye ilişin sunulan geçici teminat tutarının, idarenin hesabının bulunduğu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontunun faks fotokopi olduğunun anlaşıldığı, idari şartnamenin 7.7.1 inci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 29 uncu maddesinde istekliler tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgelerin aslını [&hellip << Devamını Oku>> [722]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2008/UH.II-4860 Sayılı Kararında: Her ne kadar geçici teminat makbuzunun aslına ilişkin idare tarafından yapılan tamamlatma işlemi ve akabinde yapılmış olduğu değerlendirilen, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında değişikliğe gidilmesi işlemi mevzuata uygun olmasa da, en başta, aslı idarece görüldüğü şerhi düşürülen nakit geçici teminat tahsil fişi makbuzunun fotokopisinin kabulü noktasında mevzuata aykırılı << Devamını Oku>> [529]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.I-76 Sayılı Kararında: İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuzun yeterli olacağı belirtilmiş olup makbuz üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılmasının zorunlu olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminatın teklif bedelinin %3 ünü karşıladığı, muhasebe müdürlüğ&u << Devamını Oku>> [734]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UM.III-2976 Sayılı Kararında: Geçici teminat bedelinin farklı saymanlığa yatırılması ile İdari Şartnamede belirtilen yetkili saymanlığa yatırılmasının hukuken aynı sonucu doğuracağı ve geçici teminat olarak yatırılan bedelin, idarece gelir kaydedilmesine engel bulunmadığı ve bu durumun anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmediği göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklif zarfı içinde sunulan … Defterdarlık Muh << Devamını Oku>> [622]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım kolay gelsin. Elektronik ihale yöntemi ile yapım ihalesi yaptık. Birincisi en dusuk sahibi firma yeterlilik bilgileri tablosunda egmt bölümünde firma beyan etmiş fakat egmt sorgusu yapılınca bir şey cikmiyor. Ama firma vermiş olduğumuz ibana geçici teminatı nakit yatırmış. Saymanlık makbuzu bölümünde beyan etmesi gerekirken egmt bölümünde beyan da bulunmuş bu durumda nasil bir yol […] << Devamını Oku>> [172]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Nakit olarak yatırılan geçici teminat tutarlarının kurum olarak gelir kaydedilmesi ile ilgili herhangi bir süre veya mevzuatta bu konuyla ilgili bir açıklama var mı? Örneğin, 2007 yılında yatırılan bir nakit teminat bugün talep edilirse ne yapılmalı veya ne zaman gelir olarak kaydedilmeli? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [539]