Geçici teminatı idarenin belirlediği saymanlığın dışında başka bir saymanlığa nakit olarak yatıran isteklinin teklifi geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UM.III-2976 Sayılı Kararında: Geçici teminat bedelinin farklı saymanlığa yatırılması ile İdari Şartnamede belirtilen yetkili saymanlığa yatırılmasının hukuken aynı sonucu doğuracağı ve geçici teminat olarak yatırılan bedelin, idarece gelir kaydedilmesine engel bulunmadığı ve bu durumun anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmediği göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklif zarfı içinde sunulan … Defterdarlık Muhasebe […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UM.III-2976 Sayılı Kararında:

Geçici teminat bedelinin farklı saymanlığa yatırılması ile İdari Şartnamede belirtilen yetkili saymanlığa yatırılmasının hukuken aynı sonucu doğuracağı ve geçici teminat olarak yatırılan bedelin, idarece gelir kaydedilmesine engel bulunmadığı ve bu durumun anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmediği göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklif zarfı içinde sunulan … Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nce düzenlenen makbuzların geçici teminatın yatırıldığına dair belge olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap