ihale-soru-cevap-logo.png

" net " ile Etiketlenmiş İçerikler


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM MERHABA, Kamu ihalelerinde Şube Merkez adına ihaleye katılabilir mi? Yönetmelikte bu konuyla ilgili net bir bilgi var mıdır? Bu durum ihalede herhangi bir engel teşkil eder mi? Bilgi vermenizi rica ederim. << Devamını Oku>> [123]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda da istekliler tarafından teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerin ya hiç sunulmadığı ya da eksik sunulduğu, bu hususun dava konusu Kamu İhale Kurulu kararına ilişkin esas inceleme raporunda da tespit edildiği, dolayısıyla isteklilerce bu hususun net olarak anlaşılamadığı ve isteklilerin tereddüde düştüğü, idarenin de teklif ekinde ilgili bilgi ve belgeleri sunmayanları düzenlemesine aykırı olarak değerlendirme dışı bırakmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, mevcut düzenlemeler çerçev << Devamını Oku>> [511]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

193 sayılı Gelir vergisi Kanununun 18. maddesine göre yapılacak alımlarda damga vergisi brüt stopajdan mı yoksa eline geçecek net tutar üzerinden mi alınmalıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [879]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemize ait konut satışında konutları, net alan (m2) olarak mı yoksa brüt alan (m2) olarak mı ihaleye çıkılması gerekir?( kat irtifak tapuları var) Hocam cevabınız için şimdiden tesekkürler. << Devamını Oku>> [708]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

06.04.2015 tarihinde yapılan bir işçilik hizmet alımı ihalesinde eşit teklif veren firmaların teklifleri Hizmet Alımı uygulama yönetmeliğinin 63.1 a9 bendince vergi matrahı/satışlar esasına göre değerlendirilecektir. yapılacak sorgulama da Ekap üzerinden sorgulama da 2013 yılı mali verileri çıkmaktadır. Bir firmanın mali verileri 2014 yılında kurulduğu için ekap ta çıkmamaktadır. Teklifinde 2014 yılı vergi beyannamesi ve tablolarını […] << Devamını Oku>> [591]