ihale-soru-cevap-logo.png

" Şikayetİtirazen " ile Etiketlenmiş İçerikler


Söz konusu tespitler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan görüş çerçevesinde, özel imalat gerektiren çok aşamalı imalat süreci içeren ihale konusu itfaiye aracının teslim süresine ilişkin olarak şikâyet başvurusu sürecinde söz konusu itfaiye aracının teslim süresinin tespitine dayanak teknik gerekçeler belirtilerek şikayet konusu hususun açıklığa kavuşturulması imkanı bulunmasına rağmen idarece verilen cevapta teslim süresinin yeterli olduğunu gösteren somut bir veri sunulmadan ve ayrınt << Devamını Oku>> [74]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

başvuru ehliyetine ilişkin olarak iki temel şartın öngörüldüğü, bunlardan ilkinin ihale dokümanı edinilmesi ve/veya ihaleye teklif sunulması, diğerinin ise ilgilinin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu ortaya koymasıdır. << Devamını Oku>> [788]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-2239 Kararında: İdareye yapılan şikayet başvurusunun başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı… nın vekili tarafından yapıldığı, ancak başvuru sahibi tarafından idareye sunulan belgeler arasında özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı dolayısı ile başvuru sahibinin şikayet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.   << Devamını Oku>> [370]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, idare tarafından Kuruma gönderilen bilgi ve belgelere göre, 15.03.2013 tarihinde ihale dokümanını satın alan başvuru sahibinin doküman satın alma formunda şikâyet sürecinde faksla tebligatı kabul ettiği, idarenin şikâyete ilişkin kararı 25.03.2013 tarihinde doküman satın alma formunda belirtilen numaraya faksla gönderdiği ve aynı gün posta ile teyit işlemini gerçekleştirdiği, bu çerçevede, ilgilinin 25.03.2013 tarihini izleyen on gün içinde, en geç, 04.04.2013 tarihi mesai bi << Devamını Oku>> [435]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com