ihale-soru-cevap-logo.png

" sorgulamasında " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2921 Sayılı Kararında: İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklice anahtar teslimi götürü bedel teklif icmalinin, müteahhit kârı ve genel gider icmalinin, tüm iş kalemlerine ilişkin cetvellerin ve açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak analizlerin ve proforma faturaların sunulduğu görülmüştür. İdarece açıklam << Devamını Oku>> [616]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-699 Sayılı Kararında: İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, yapılan açıklamaların farklı bileşenler açısından sunulduğu görülmüş, bu durumun idarece teklifte önemli olan bileşenlerin belirlenip aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirtmesi gerekmekteyken söz konusu yazıda “Kamu İhale Kurumu kriterleri esas alınarak” gibi genel bir ifadeyle aşı << Devamını Oku>> [532]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-3953 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesi gereğince kıdem tazminatının %3 sözleşme gideri ve genel giderler içerisinde yer alacağından ihale üzerinde bırakılan isteklinin kıdem tazminatını teklif fiyatına yansıtması, aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir teklif bileşeni olarak açıklama yapması ve aşırı düşük teklif sorgulamasında kıdem tazminatı için ayrıca bir […] << Devamını Oku>> [491]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-699 Sayılı Kararında: İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, yapılan açıklamaların farklı bileşenler açısından sunulduğu görülmüş, bu durumun idarece teklifte önemli olan bileşenlerin belirlenip aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirtmesi gerekmekteyken söz konusu yazıda “Kamu İhale Kurumu kriterleri esas alınarak” gibi genel bir ifadeyle aşı << Devamını Oku>> [460]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile; “…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, […] << Devamını Oku>> [390]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 06.11.2013 tarihli ve E:2013/326, K:2013/2841 sayılı kararı ile, …Dava konusu işlemde, mevzuata aykırılığı belirlenen ikinci grup iş kalemleri olarak yer verilen A.00051 poz no’lu “Tip 0-5 numara asfalt ile 5 cm kalınlığında kaplama yapılması’’, A.00052 poz no’lu “Yükseltilmiş döşeme yapılması (60×60 cm)", A.00053 poz no’lu “Lineer Asma Tavan Yapılması”, A.0054 “Delikli Lay-on [& << Devamını Oku>> [469]