İdare, aşırı düşük teklif sorgulamasında istekliden “Kamu İhale Kurumu kriterleri esas alınarak” gibi bir ifadeyle aşırı düşük teklif açıklaması isteyebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-699 Sayılı Kararında: İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, yapılan açıklamaların farklı bileşenler açısından sunulduğu görülmüş, bu durumun idarece teklifte önemli olan bileşenlerin belirlenip aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirtmesi gerekmekteyken söz konusu yazıda “Kamu İhale Kurumu kriterleri esas alınarak” gibi genel bir ifadeyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinden kaynaklandığı […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-699 Sayılı Kararında:

İstekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, yapılan açıklamaların farklı bileşenler açısından sunulduğu görülmüş, bu durumun idarece teklifte önemli olan bileşenlerin belirlenip aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirtmesi gerekmekteyken söz konusu yazıda “Kamu İhale Kurumu kriterleri esas alınarak” gibi genel bir ifadeyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları arasında farklılıklar bulunması ve idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısında hiçbir bileşenin belirtilmemiş olması nedeniyle idarece sorgulamanın teklif bileşenleri açıkça belirlenerek yinelenmesi gerektiği, farklı bileşenler üzerinden yapılan açıklamaları mevzuata uygun veya aykırı bulmanın eşit muamele ilkesine aykırılık teşkil edeceği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap