ihale-soru-cevap-logo.png

" soru " ile Etiketlenmiş İçerikler


4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulamada tereddüt oluşturabilecek hususlar mevcut olup uzman ekibimiz ile soruları cevaplıyoruz. << Devamını Oku>> [16]


13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı düzenlemesinin” İstisna ve kapsam dışı atımlara ilişkin hükümler” başlıklı 14 ncü maddesine göre, ARTIRIMLI FİYAT FARKI İLE EK FİYAT FARKI HESAPLANMASI için gereken şartlar; 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdiği tarih olan 13.05.2022 tarihinden itibaren 120 gün içinde (10.09.2022) istisna ihalenin […] << Devamını Oku>> [4]


Ek fiyat Farkı ve Artırımlı fiyat Farkı, Süre Uzatımı ve Tasfiye İşlemlerine İlişkin 5546 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı" 13 Mayıs 2022 Tarih ve 31834 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. << Devamını Oku>> [5]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

E ihale ile yapılan bir ihalede teklif veren isteklilerden biri yeterlilik tablosunu sunmuş fakat orda sadece imza beyannamesi bilgisi mevcut.Diğer istenen belgeler yok.Bu durumda ihalenin ilk oturumunda yeterlilik tablosu var seçeceğini işaretlemek mi gerekiyor?Eğer var seçeneğini işaretlemek gerekiyorsa altına açıklama yazmak gerekiyor mu(…belgeleri mevcut değil vs.) << Devamını Oku>> [112]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalede iş deneyime ait ekap’tan verilen sayı yerine yalnızca ihale kayıt numarası yazılırsa elenme sebebi midir? << Devamını Oku>> [195]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, 1. bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı ( nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi) 2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %… […] << Devamını Oku>> [205]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasında yer alan yukarıda aktarılan hisse devrine ilişkin belgelerin ise idarenin esas aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarihinden sonraki bir işleme ilişkin olduğu, ticaret sicilinde yayınlanma zorunluluğu olmayan söz konusu hisse devrine ilişkin işlemler açısından bir ticaret sicil gazetesi teyidinin söz konusu olamayacağı ve hakim ortak olmayan şahıs hakkında yasaklılık teyidi yapılamayacağı, dolayısıyla istekli tarafından ortaklık yapısına ilişkin sunulan << Devamını Oku>> [120]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21/f pazarlık ihalelerinde en az kaç teklif olmalıdır? bir tane teklifin olması yeterli midir? << Devamını Oku>> [176]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM MERHABA, Kamu ihalelerinde Şube Merkez adına ihaleye katılabilir mi? Yönetmelikte bu konuyla ilgili net bir bilgi var mıdır? Bu durum ihalede herhangi bir engel teşkil eder mi? Bilgi vermenizi rica ederim. << Devamını Oku>> [144]


Merhaba, İdaremizce yapım işinde 7161 sayılı Kanuna göre yüklenici tarafından başvurulan tasfiyeye idaremizce olumsuz cevap verilmiş ve yüklenici mali acz içinde bulunduğundan ortalama seviyesinde olan inşaatın tasfiye işlemleri gerçekleştirilme aşamasındadır. Tasfiyemiz bu hafta bitiyor ancak yüklenici tarafından yapılan all risk sigortasının süresi Şubat 2020 sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada idaremizce tasfiye sona erince […] << Devamını Oku>> [177]