ihale-soru-cevap-logo.png

" sunulmasına " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat hükümleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, şikayete konu analiz girdisinin tevsikinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile gerçekleştirildiği, söz konusu fiyat teklifinin, teklife konu alanda faaliyet gösteren firmadan alındığını tevsik eden belgelerin fiyat teklifi ile birlikte sunulacağına ilişkin mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması isteme yazısında anılan belgelerin sunulacağına ilişkin bir << Devamını Oku>> [116]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının iş deneyim belgesini tevsik amacı ile sunulan iş bitirme belgesi ve eki olan sözleşme, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı faturalar ile sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik primlerinin yatırıldığına dair belgelerin sunulmuş olmasının yeterli olduğu değerlendirildiğinden sözleşmeye ait damga vergisinin vergi dairelerine yatırıldığına dair makbuzunun sunulmasına gerek olmadığı, söz konusu iş deneyim belg << Devamını Oku>> [3191]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince, isteklilerde aranılan şartların, belgelerin ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’ de belirtilmesinin zorunlu olduğu, İdari Şartname’de öngörülmeyen ve ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen bir hususun, sonradan yeterlik değerlendirme kriteri arasına dâhil edilemeyeceği, ayrıca İdari Şartname’ de yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen bir hususun teklif değerlendirmesi aşamasında değerlendirilemeyeceği, başvuru konusu edilen ihale << Devamını Oku>> [478]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyimini tevsik için sunulan söz konusu sözleşmede, işin ifası sırasında tam zamanlı işçi çalıştırılması konusunda herhangi bir düzenleme bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeleri sunmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [960]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin her iki firma tarafından imzalandığı, sözleşmeye ek olarak 10 adet başvuru sahibi istekli tarafından düzenlenmiş fatura örneğinin ve ödemelere ilişkin banka dekontlarının sunulduğu, sözleşme tutarının istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı, M…n Yıldız, R…n Karatay, Ş…p Kaya, En…n Kaya, Ş…r Kaya ve Er…n Kaya adına düzenlenmiş 2014 ve 2015 yıllarına ait farklı dönemlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu, diğer taraftan sözl << Devamını Oku>> [1070]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sonuç olarak tünel yapımı işlerini gerçekleştiren ve yapıyı kullanıma açılması için her türlü sistemi kuran isteklilerin, tünel ve bahse konu yapı içinde yer alan sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesi işlerine katılmasının engellenmesinin benzer iş kavramının amacına aykırılık teşkil edeceği hususları dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede işin niteliği gereği istisnai bir durum ortaya çıktığı ve iddiaya konu hususun benzer iş belirlemesinin mevzuata aykırı olduğu şeklinde bir netice doğ << Devamını Oku>> [1268]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstad; şahıs firmasından 18.09.2017 tarihinde anonim şirkete dönüşen istekli 01.04.2019 tarihli ihalemizde iş deneyim belgesi olarak anonim şirketin 0 hisse payına sahip ortağının şahıs firmasına ait iş deneyim belgeleri ile katılmıştır. Ancak söz konusu hissedarın 1 yıl boyunca % 51 den fazla hissesini kesintisiz olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıl boyunca koruduğuna […] << Devamını Oku>> [213]