ihale-soru-cevap-logo.png

" sunulmayan " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.II-2769 Kararında:      İdarenin kararından anlaşıldığı üzere; şikayetçinin teklifi ile birlikte sunduğu teknik dokümanlarda yer alan teknik kriterlerin teknik şartnamenin 2.9 uncu maddesinde istenilen kriterlere uygun olduğunun idarece kabul edildiği, ancak teklif dosyası içinde sunulmadığı anlaşılan ve idarece teklif edilen cihaza ait resmi internet sitesinden temin edilen kullanım klavuzunda &oum << Devamını Oku>> [405]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gerekirken sunulmayan iş deneyimini gösteren belgelerin sonradan tamamlatılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [417]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam günaydın. özel sektör iş deneyimi ile ilgili daha önce sormuştum ama şöyleki. kamu ihale genel tebliğinde "6) (Ek fıkra:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık << Devamını Oku>> [407]