Sözleşmesi sunulmayan kat karşılığı inşaat işinin iş deneyim belgesi kabul edilebilir mi?

Yayın Tarih: 05.11.2015 07:11
Özet

Hocam günaydın. özel sektör iş deneyimi ile ilgili daha önce sormuştum ama şöyleki. kamu ihale genel tebliğinde "6) (Ek fıkra:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim […]


Hocam günaydın. özel sektör iş deneyimi ile ilgili daha önce sormuştum ama şöyleki. kamu ihale genel tebliğinde "6) (Ek fıkra:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60'ı esas alınır" denilmektedir. Firma bize bina inşaatına ait iş deneyimi sunmuş, deneyimde metrekare yoktu, belediye ye resmi yazı ile soruk ve bize yapının toplam metre karesini bildirdi. ancak, tebliğde sözleşme kelimesi geçiyor. belediye ise, firmanın yap sat yaptığını, dolayısıyla bir sözleşmenin olmadığını söyledi. bu durumda da tebliğ gereği, yüzde altmışı alınır mı?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ait iş deneyim belgesi için ,Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin  Belge için başvuru başlıklı 45. Maddesinin 1/b maddesinde düzenlendiği üzere istekli tarafından,

Genel Olarak ;

1. Yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi

2. Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini eklenmesi ile başvurunun yapılması gerekmektedir.

YİİUY 46/ (6) maddesi ise iş deneyim tutarının tespitindeki usulleri düzenlemiştir.

“Madde 46/ (6) (Ek fıkra:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.”

Yukarıdaki mevzuat hükümleri gereğince, istekli tarafından sunulan işdeneyim belgesinde sözleşme yoksa bu belgeyi geçerli kabul edemeyeceğiniz anlaşılmaktadır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap