Teklif dosyası içerisinde sunulmayan ve teklif edilen cihaza ait resmi internet sitesinden idarece temin edildiği anlaşılan belgeler esas alınarak teklifin teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin olarak değerlendirme yapılır mı?

Özet

     Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.II-2769 Kararında:      İdarenin kararından anlaşıldığı üzere; şikayetçinin teklifi ile birlikte sunduğu teknik dokümanlarda yer alan teknik kriterlerin teknik şartnamenin 2.9 uncu maddesinde istenilen kriterlere uygun olduğunun idarece kabul edildiği, ancak teklif dosyası içinde sunulmadığı anlaşılan ve idarece teklif edilen cihaza ait resmi internet sitesinden temin edilen kullanım klavuzunda öngörülen teknik […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.II-2769 Kararında:

     İdarenin kararından anlaşıldığı üzere; şikayetçinin teklifi ile birlikte sunduğu teknik dokümanlarda yer alan teknik kriterlerin teknik şartnamenin 2.9 uncu maddesinde istenilen kriterlere uygun olduğunun idarece kabul edildiği, ancak teklif dosyası içinde sunulmadığı anlaşılan ve idarece teklif edilen cihaza ait resmi internet sitesinden temin edilen kullanım klavuzunda öngörülen teknik kriterler esas alınarak teklifin teknik şartnameye uygun bulunmadığına karar verildiği görülmüştür.

    Şikayetçi tarafından teklif dosyası içerisinde sunulmadığı anlaşılan ve teklif edilen cihaza ait resmi internet sitesinden idarece temin edildiği anlaşılan belgeler esas alınarak teklifin teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılması mevzuata uygun bulunmadığı gibi, ihale ilanı ve idari şartnamede yeterlik belgesi olarak istenilmeyen teknik dokümanlar ile teknik şartnameye cevapların esas alınması suretiyle tekliflerin teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin değerlendirme yapılması da mevzuata uygun bulunmamıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap