ihale-soru-cevap-logo.png

" talep " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan istekliye 17.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “… birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; aşağıda belirtilen iş kalemleri bu işte ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler olarak belirlenmiştir.  İş kalemlerini oluşturan bileşenler: Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve kasko sigortası gideri Motorlu taşıtlar vergisi gideri Periyodik bakım, onarım, a << Devamını Oku>> [25]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstadım, 21/b ile ihale yapmaktayız ancak davet edilmeyen bir firma dilekçe vererek davet edilmesini talep etmekte. idare olarak ilgili firmayı davet etmek zorunda mıyız? << Devamını Oku>> [47]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hizmet sınırlarının genişlemesi, ihale konusu hizmet için yoğun talep bulunması ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yakın tarihte başlayacağının idare tarafından öngörülmeyen olay olarak değerlendirildiği ve ihalenin Pazarlık usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir. İhaleyi yapan idarenin tabi olduğu hukuki rejim çerçevesinde ele alındığında, mesleki eğitim hizmetinin sürekli nitelik taşıyan, önceden öngörülebilir ve asli nitelikli bir kamu hizmetini ifade ettiği, bu haliyle ihale konusu hiz << Devamını Oku>> [488]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin hizmet sınırlarının genişlemesi, ihale konusu hizmet için yoğun talep bulunması ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yakın tarihte başlayacağının idare tarafından öngörülmeyen olay olarak değerlendirilerek ihalenin Pazarlık usulü ile yapılmasının mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [508]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.I-3285 Sayılı Kararında: Mevzuat hükümlerine göre idarelerin mevzuatta belirtilen koşulların oluşması halinde ihale usulünün seçilmesinde, uygulanacak ihale usulü için mevzuatta öngörülen sınırlar içinde kalmak kaydıyla istenen iş deneyim tutarının belirlenmesinde ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan idarenin bu kon << Devamını Oku>> [464]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş ortaklığının pilot ortağı olan firmanın anonim şirket statüsünde olduğu ve hisse devrinin ilgili Kanun gereğince ticaret siciline, tesciline ve ilanına gerek olmadığı ve bu yüzden anonim şirketlerin ortaklık oranlarında meydana gelecek değişikliklerin sicil kayıtlarından tespit edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin sunduğu ortaklık durum belgesinde tereddüt duyulacak bir husus bulunmadığı, kaldı ki ihale komisyonu tarafından anonim şirketin ortakl << Devamını Oku>> [603]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2015 yılına ait yapılan ihale daha sonra mahkeme kararı ile iptal ediliyor. 2018 yılında bu ihaleye ait karar pulu bedeli geri talep edilebilir mi? Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [256]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, anahtar teslimi götürü bedel işimde yüklenici işi süresinde bitiremediği için fesih işlemi gerçekleşti. Fesih hesabında yükleniciye gecikme cezaları düştükten sonra bir miktar alacağı çıkması sebebiyle ödeme yapıldı. Sorumun özü şu efendim, hakedişlerden kesilen geçici kabul kesintileri %3 yükleniciye ödenir mi. fesih kesin hesabındaki yükleniciye ödenen tutarda da geçici kab << Devamını Oku>> [436]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı andan birden fazla firmadan aşırı düşük sorgulama talep edilebilir mi? << Devamını Oku>> [466]