21/b ile ihale yapmaktayız ancak davet edilmeyen bir firma dilekçe vererek davet edilmesini talep etmekte. idare olarak ilgili firmayı davet etmek zorunda mıyız?

Özet

Merhaba üstadım, 21/b ile ihale yapmaktayız ancak davet edilmeyen bir firma dilekçe vererek davet edilmesini talep etmekte. idare olarak ilgili firmayı davet etmek zorunda mıyız?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstadım, 21/b ile ihale yapmaktayız ancak davet edilmeyen bir firma dilekçe vererek davet edilmesini talep etmekte. idare olarak ilgili firmayı davet etmek zorunda mıyız?

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 28'inci maddesinde; "İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. (Ek cümle: 4/7/2012-6353/28 md.) İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir." denilmektedir.

Pazarlık usulünün (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

Bu kapsamda ilan yapılmayan ihalelerde ki sizin ihaleniz de ilan yapılmamış ise EKAP üzerinden davet gönderdiğiniz isteklilerin dışında diğer isteklilerin davet edilmesi zorunlu değildir.  (Buna ilişkin yüzlerce KİK kararı bulunmaktadır-sitemizde de bulabilirsiniz) Bunun yanında eğer ihaleyi duyarak diğer isteklilerden katılmak isteyen olur ise kamu yararı adına  bu isteklilere de rekabet ve şeffaflık ilkeleri gereği idarece değerlendirerek ihaleye davet edilerek ihaleye katılımı sağlanabilir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap