ihale-soru-cevap-logo.png

" tanımı " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas projenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun tanımlar başlıklı 4. Maddesi ve aynı kanunun 62 nci maddesine göre bir uygulama projesi olmadığı, buna karşılık İhaleye esas dokümanlar arasında yer alan, Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesi 8. Maddesinde, uygulama projesi ve imalatların yapımı ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldığı, dikkate alındığında ihaleye esas dokümanlar arasında bu imalatların inşa edilmeyeceğine ilişkin bir belirsizliğin olmadığı, isteklilerin ihaledeki teklifler << Devamını Oku>> [755]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işle ilgili genişletici ve kapsamlı bir benzer iş tanımı yapılmadığı, yalnızca ihale üzerinde kalan firmanın tek istekli olarak ihaleye katıldığı dikkate alındığında yapılan benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği açık olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [463]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işle ilgili genişletici ve kapsamlı bir benzer iş tanımı yapılmadığı, yalnızca ihale üzerinde kalan firmanın tek istekli olarak ihaleye katıldığı dikkate alındığında yapılan benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği açık olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [469]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesi ihalesine katılabilir mi? Sonuç olarak tünel yapımı işlerini gerçekleştiren ve yapıyı kullanıma açılması için her türlü sistemi kuran isteklilerin, tünel ve bahse konu yapı içinde yer alan sistemlerin bakım, onarım ve işletilmesi işlerine katılmasının engellenmesinin benzer iş kavramının amacına aykırılık teşkil edeceği hususları dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede işin niteliği gereği istisnai bir durum ortaya çıktığı ve iddiaya konu hususun benz << Devamını Oku>> [1250]


Son dönemde yaşanan terör ve şiddet olay ve eylemleri sebebiyle kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde, planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle 26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6704 sayılı Kanunda yeni bir riskli alan tanımı getirilmiş ve bu alanlardaki her türlü alımların pazarlık usulü ile yapılabileceği (21/B) belirlenmiştir. << Devamını Oku>> [722]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hastanemizce yapılacak olan onkoloji hizmeti ihalesi için benzer iş tanımında tıbbi cihaz çalıştırma yolu ile verilen hizmetlerin yanında rekabeti artırmak için tıbbi cihaz kiralama hizmeti ve tıbbi cihaz kurulum, tamir, bakım hizmeti yazılması mevzuat açısından uygun mudur? İyi çalışmalar. << Devamını Oku>> [664]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idarece yapılacak olan "50 kişi ile kalorifer yakma hizmet alımı işi" ile ilgili benzer iş tanımı HER TÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ olarak yapılırsa kalorifer yakma işine aykırılık teşkil eder mi? << Devamını Oku>> [684]