İdarece yapılacak olan “50 kişi ile kalorifer yakma hizmet alımı işi” ile ilgili benzer iş tanımı Her Türlü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İşi olarak saptanabilir mi?

Yayın Tarih: 09.08.2016 03:08
Özet

idarece yapılacak olan "50 kişi ile kalorifer yakma hizmet alımı işi" ile ilgili benzer iş tanımı HER TÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ olarak yapılırsa kalorifer yakma işine aykırılık teşkil eder mi?


idarece yapılacak olan "50 kişi ile kalorifer yakma hizmet alımı işi" ile ilgili benzer iş tanımı HER TÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ olarak yapılırsa kalorifer yakma işine aykırılık teşkil eder mi?


Üst Konuları: Benzer İş

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin tanımlar başlıklı 3 / a maddesinde Benzer iş; İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,ifade edeceği saptanmıştır.

Sizin işiniz “50 kişi ile kalorifer yakma hizmet alımı işi” olduğu saptandığında , benzer iş olarak “HER TÜRLÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ” olarak saptanması rekabetin oluşması bakımından oldukça isabetli olmaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap