Doğrudan Teminde Muayene ve kabul yapılır mı, komisyon oluşturulur mu, kimlerden oluşturulur?

Yayın Tarih: 13.09.2023 12:09

Tadilat işi olarak yapılan bir doğrudan temin iş için Muayene ve Kabul komisyonu oluşturulur mu Oluşturulursa en az 3 kişi olması gerekmez mi? İşin sözleşmesinde Muayene ve kabul komisyonuna atıfta bulunulmamasına rağmen kabul yapılması istenebilir mi? Komisyon işin türü yapım işi olduğu için tek bir mesleki uzmanın olması kalan üyelerin farklı mesleklerden olması sorun teşkil eder mi ?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle yaptırılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işi bedellerinin ödemelerinde Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge ödeme belgesine bağlanır.

Bu kapsamda muayene ve kabulün yapılması gerekir ve muayene ve kabul komisyonu oluşturulur. Muayene kabul komisyonu ise yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir. İşin sözleşmesinde Muayene ve kabul komisyonuna atıfta bulunulmamasına rağmen kabul yapılması istenebilir mi?  İstenebilir, işin kabulünün nasıl yapılacağı sözleşmede belirtilmemiş ise genel hükümlere göre hareket edilir. Buradaki genel hüküm ise öncelikle kamu kurumu harcaması olması itibariyle ödeme yapılabilmesi için kabulün yapılıp ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir ayrıca mevzuaten doğrudan temin de olsa yapım işlerinde yaklaşık maliyet hazırlanmasında Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin uygulanması gerektiği Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilmiştir. bu kapsamda  dorğudan temin yöntemiyle yapım işinin yaptırılmasında Yapım işleri uygulama yönetmeliği ve ekleri ile burada hüküm yok ise borçlar kanunu hükümleri uygulanır. Komisyon işin türü yapım işi olduğu için tek bir mesleki uzmanın olması kalan üyelerin farklı mesleklerden olması sorun teşkil eder mi ? Bildiğiniz gibi muayene ve kabulün amacı işin ehli olan personel tarafından işin şartname ve ekleri ile sözleşmede belirtilen şekilde yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesidir. bu kapsamda işin ehli personelden kasıt da çoğunlukla teknik personel olup sizin işinizde de tadilat işi olduğundan bu işe ilişkin tadilatın kapsamında göre mühendis, tekniker veya teknisyen personelin görevlendirilmesi gerekmektedir. Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap