ihale-soru-cevap-logo.png

" Temsil " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan yapılacak harcamalar mutlaka 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usullerinde birisi ile ya da doğrudan temin yöntemiyle yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan kanuni prosedüre uymak zorunludur. Bu nedenle tek firma tespit edip bu firmadan ihtiyacın temin edilmesi mümkün değildir. Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri olan açıklık, reka << Devamını Oku>> [342]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, yiyecek yardımının, restoran, cafe, market vb. yerlerde para yerine geçen bir ödeme aracı olan kart ile yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi 1 inci fıkrasında kamu zararı tanımlanmış, 2 nci fıkrasında da bu zararın belirlenmesinde esas alınacak kriterler düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda, “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” da kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerd << Devamını Oku>> [300]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yılı : 2011 Tutanak No : 39810 Tutanak Tarihi : 23.12.2014   Duruşmada hazır bulunan murafaacılar ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:   83 sayılı ek ilamın 1.maddesi ile; ASKİ Genel Müdürlüğü ile …Müh. San. Tic. […] << Devamını Oku>> [1526]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

S… firmasının ve anılan firmanın Ege Bölgesi'ndeki yetkili temsilcisi niteliğinde bulunan davacı firmanın aynı ihaleye birlikte katılmaları halinde fiilî olarak fiyat rekabetinin sağlanamayacağı, ana dağıtıcıdan alınan ürünü teklif eden davacının bu firmadan alınan maliyet bedelinin altında teklif veremeyeceği ve söz konusu durumun S… firması tarafından bilinecek olması nedeniyle tekliflerin gizliliğinin kısmen de olsa etkileneceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, ayrıca ihalede tek geçer << Devamını Oku>> [664]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-2239 Kararında: İdareye yapılan şikayet başvurusunun başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı… nın vekili tarafından yapıldığı, ancak başvuru sahibi tarafından idareye sunulan belgeler arasında özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı dolayısı ile başvuru sahibinin şikayet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.   << Devamını Oku>> [459]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Bursa ilinde çalıştay düzenleyeceğiz, yaklaşık olarak 300 katılımcı planlanmaktadır ve gelecek olanlar başka şehirlerden gelecekleri için konaklama tarafımızca karşılanacaktır. 180.000 TL gibi bir fiyat ortaya çıkmaktadır. Bu fiyattaki Konaklama hizmeti doğrudan teminle alınabilir mi ?, Temsil ağırlama kapsamında doğrudan teminle alınabilirse harcama tertibi fark edermi, 03.6 yada 03.5 olması önemlimidir. 03.6 temsil tanıtma ödeneğimiz […] << Devamını Oku>> [490]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, yapılan bir temsil ağırlama tören giderlerinde hediyeleşmek amacıyla bir alım yapılacaktır. temsil tanıtma tören giderlerinde doğrudan temin limiti aşılarak iş yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [783]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, il dışından veya başka ilçeden belediyemize konuk olacak ortaokul öğrencilerin yemek, konaklama v.b ihtiyaçları temsil, tören ve ağırlama kapsamında karşılanabilir mi, eğer temsil, tören ve ağırlama kapsamında karşılancaksa Mahalli İdareler Harcama Belgeleri yönetmeliğinin 37 maddesinin hangi fıkrasına uygun belgeler ödeme emrine bağlanmalıdır. Bir de 37. maddesinin 2 fıkrasındaki yabancı konuk kavramından ne anlaşılmalıır. […] << Devamını Oku>> [390]