İş ortaklığı tarafından özel ortağa temsil yetkisi verilmediği durumda, özel ortağın idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-2239 Kararında: İdareye yapılan şikayet başvurusunun başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı… nın vekili tarafından yapıldığı, ancak başvuru sahibi tarafından idareye sunulan belgeler arasında özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı dolayısı ile başvuru sahibinin şikayet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.  


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-2239 Kararında:

İdareye yapılan şikayet başvurusunun başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı… nın vekili tarafından yapıldığı, ancak başvuru sahibi tarafından idareye sunulan belgeler arasında özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı dolayısı ile başvuru sahibinin şikayet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap