ihale-soru-cevap-logo.png

" tescil " ile Etiketlenmiş İçerikler


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda açıklandığı üzere söz konusu devralma işleminin tescil ve ilan yükümlülüğünün anılan pilot ortak üzerinde ( Türkiye'deki Hakim şirket Olan Z...er A.Ş.) olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin olmadığının ilgili Kurum görüşleriyle de açık olduğundan, tescil ve ilan yükümlülüğünün usulüne uygun şekilde yerine getirilmediğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik tesis olunan dava konusu Kurul Kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. gerekçesiyle yürütme << Devamını Oku>> [28]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Konuyla ilgili olarak yukarıda yer verilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı görüş yazılarında, her ne kadar iddiaya konu hukuki durumun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmesinin gerekli olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu görülmüş olsa da Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümleri gereğince hakim şirket ile yavru şirket arasındaki pay çoğunluğuna dayalı hakimiyet ilişkisinin tescil ve ilanına engel bir << Devamını Oku>> [63]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı Kocaeli ilinde tescilli olması şartının getirildiği, bu kapsamda kiralanacak araçların tamamının 41 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri Kocaeli ili olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların Kocaeli iline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleş << Devamını Oku>> [96]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir limited şirket 2012 yılında kuruluyor,3.06.2016 yılında gerçek bir kişi şirket genel kurul kararıyla şirkete ortak oluyor ve pay devriyle birlikte şirketin yüzde 51 hissesine sahip oluyor.ancak bu karar ticaret sicil müdürlüğünce 18.06.2017 tarihinde tescil edilip Türkiye sicil gazetesinde yayınlanıyor.şirketin yüzde 51 hissesine sahip olan şahıs gerçek kişi olarak edindiği iş deneyim belgesiyle 23.07.2017 tarihinde […] << Devamını Oku>> [187]