ihale-soru-cevap-logo.png

" Toplama " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

…İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreyle; Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” İhalesinde; İhale konusu işin ifası sırasında kullanılacak hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, damperli kamyon, yıkama ve vakumlu süpürge, cenaze yıkama ve nakil ve arazöz gibi araçların amortisman, yedek parça, sigorta, tamir ve bakım giderleri, sermaye faizi, sigorta, depolama ve diğer resmi giderler, nakil, montaj, demontaj giderlerinin Çevre ve Şehir << Devamını Oku>> [220]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplu Taşıma Araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile 5 Yıllığına İşletilmesi İhalesi’nin Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmesi gerektiği hk. (Belediye tarafından yapılan dava konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak oluşu, havuzda biriken paraların belediyenin kullanımında olan bir kaynak niteliğini taşıması, ihale kapsamında yapılacak sistemin kurulması ve işletilmesi aşamasında aksaklıklar olması d << Devamını Oku>> [484]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, idarece yeterlik kriteri olarak, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin (TS 13111) istenebileceği anlaşılmakla birlikte, bahse konu ihalede, ihale konusu iş kapsamında yapılacak işler göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işin niteliği ile bağdaşmayan TSE 12524 - Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin istenilmesinin ihaleye katılımı engellediği ve rekabeti << Devamını Oku>> [1149]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla yapılan incelemede iş deneyim belgesine konu “Çöp Toplama ve Temizlik Hizmetleri Yapılması İşi”ne ilişkin ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullandığı ve idarece 3.229.775,78 TL olarak hesaplanan yaklaşık maliyetin 2.289.521,66 TL’lik kısmını asgari işçilik maliyetinin oluşturduğu, dolayısıyla asgari işçilik maliyetin yaklaşık maliyete oranının ,89’e tekabül ettiği anlaşılmış olup << Devamını Oku>> [903]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddesinde belirtilen gıda paketi gideri İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat cetvelinde yer almamasına rağmen bu gidere yüklenici tarafından katlanılması gerektiği açıktır. Basiretli bir tacir olarak hareket etmek durumunda olan isteklilerin bu hususta tereddüde düşmelerinin söz konusu olmaması gerekmektedir. İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelindeki 34 adet iş kaleminden 27’si işçilik kalemleridir. Dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.2 << Devamını Oku>> [1017]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, dolayısıyla giyim giderinin ayrı hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği. << Devamını Oku>> [561]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, birden fazla işin bir arada ihale edildiği, başvuru sahibi tarafından bu hususa bir itirazda bulunulmadığı, birden fazla hizmetin tek bir ihaleyle alınması durumunda ihale dokümanında her bir alım konusuna ilişkin düzenleme yapılarak yeterlik kriteri belirlenmesini engelleyen bir düzenlemenin mevzuatta bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklaması uyarınca ihale konusu iş kapsamınd << Devamını Oku>> [735]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat top << Devamını Oku>> [642]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, çöp toplama ihalesi sizinde takdir edeceğeniz gibi artık personel çalıştırılmasına dayalı ihale olarak kabul edildi bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı ihaleye çıkılımayacak denildi bizim geçiş tarihi itibariyle sözleşme feshedilcek biz bu geçiş aralığında ilana geç çıkmamızdan olayı ihale tarihi 04/02/208 tarihi olarak belirlenmiş olup işe başlama tarihi 14/02/2018 olarak belirlenmiştir. Biz bu aralıkta o […] << Devamını Oku>> [348]