ihale-soru-cevap-logo.png

" TS " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin her ne kadar idari şartnamede beton kilit parke için istenen TS 2824 EN 1338 belgesini sunduğu görülse de, söz konusu belgenin, ihale kapsamında kullanılacağı anlaşılan ve birim fiyat teklif cetvelinde de belirlenen 198 mm X 165 mm X 60 mm ebatlarındaki kilit parke taşını kapsamadığı anlaşılmakta olup söz konusu belgenin idari şartnamede yeterlilik için belirtilen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulu << Devamını Oku>> [522]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuruya konu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, birden fazla işin bir arada ihale edildiği, başvuru sahibi tarafından bu hususa bir itirazda bulunulmadığı, birden fazla hizmetin tek bir ihaleyle alınması durumunda ihale dokümanında her bir alım konusuna ilişkin düzenleme yapılarak yeterlik kriteri belirlenmesini engelleyen bir düzenlemenin mevzuatta bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklaması uyarınca ihale konusu iş kapsamınd << Devamını Oku>> [650]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında alarm izleme merkezlerinin kendi abonelerinin alarm izleme cihazlarının bakım, onarım ve güncelleme gibi işlemlerine dair servis hizmetleri vermelerinin mümkün olduğu, ancak özel güvenlik şirketlerinin hizmet sözleşmesi imzalamadıkları, abonesi olmayan üçüncü kişilere bu tür hizmetleri vermeleri durumunda 5188 sayılı Kanuna aykırılık teşkil edeceğinden özel güvenlik faaliyet izin belgeleri iptal edileceği, kendi abonelerinde kullandıkları alarm cih << Devamını Oku>> [1583]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale onay belgesi ekinde yer alan fiyat dışı unsurlara ilişkin gerekçede idare kamera, alarm ve güvenlik sistemlerinin izleme, takip ve bakım onarımının yapılmasının fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilmesi ile hizmetin verimli, etkin ve fonksiyonel bir şekilde işleyeceğini öngörmekte ve bu kapsamda mali teklifi % 80, fiyat dışı unsurları olarak belirlemektedir. Yapılan incelemede işin özelliği göz önünde bulundurularak fiyat dışı unsur belirlenmesi konusunda idarenin takdir yetkisi bulund << Devamını Oku>> [1360]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idari şartnamede; "isteklinin ilçe sınırları içerisinde yemek üretim tesisinin olması yönünde düzenleme yapıldığı mutfağa ait TSE 8985 ve TSE 13075 belgesine sahip olması mutfağı olmayan firmanın ise aynı şartları taşıyan bir mutfağa ait kira sözleşmesi sunması" istenmiştir. İstekli firma ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir firma ile kira sözleşmesi imzalamış teklifi kapsamında ilçe sınırları i&ccedi << Devamını Oku>> [655]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taşımalı Yemek ihalesinde idarenin istekliye ait ilçe sınırları içerisindeki mutfağına ait the 8985 ile tse 13075 belgesi istemesi isteklinin ilçe Hastanesinde ki üretim yerine ait belge ile ihaleye girmesi elenme gerekçesi mi ? << Devamını Oku>> [582]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; Taşımalı öğrenciler için sıcak yemek ihalesinde Kalite ve standarda ilişkin belgeler kısmında yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kuralları kapsayan TS 8985 İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları – Genel Kurallar belgesi isteyebilir miyiz? Rekabeti engeller mi? Teşekkür eder saygılarımı sunarım. << Devamını Oku>> [2509]