Yemek ihalesinde TS 8985 Hizmet Yeterlilik belgesi istenmesi rekabeti engeller mi?

Yayın Tarih: 03.02.2016 02:02
Özet

Üstadım; Taşımalı öğrenciler için sıcak yemek ihalesinde Kalite ve standarda ilişkin belgeler kısmında yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kuralları kapsayan TS 8985 İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları – Genel Kurallar belgesi isteyebilir miyiz? Rekabeti engeller mi? Teşekkür eder saygılarımı sunarım.


Üstadım; Taşımalı öğrenciler için sıcak yemek ihalesinde Kalite ve standarda ilişkin belgeler kısmında yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kuralları kapsayan TS 8985 İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları – Genel Kurallar belgesi isteyebilir miyiz? Rekabeti engeller mi? Teşekkür eder saygılarımı sunarım.


Cevabımız

Hizmet yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) ihalelerde bu belge istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve standardını açık olarak yazmalıdır. Yemek ihalesinde TS 8985 Hizmet Yeterlik Belgesinin istenmesinde rekabeti engeller herhangi bir husu bulunmamakta olduğu, söz konusu istenen belgenin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesine yeterlik kriteri olarak belirtilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap