ihale-soru-cevap-logo.png

" TSE " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, idarece yeterlik kriteri olarak, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin (TS 13111) istenebileceği anlaşılmakla birlikte, bahse konu ihalede, ihale konusu iş kapsamında yapılacak işler göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işin niteliği ile bağdaşmayan TSE 12524 - Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’nin istenilmesinin ihaleye katılımı engellediği ve rekabeti << Devamını Oku>> [1037]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2011/UM.I-454Sayılı Kararında: Belge üzerindeki son geçerlilik tarihi belgenin hukuki sonuç doğuracağı son tarihi ifade etmektedir. Bu nedenle, geçerlilik tarihi dolan bir belge niteliğini kaybetmiş, yok hükmünde bir belgedir. Dolayısıyla, ihale tarihi itibariyle geçerli olmayan bir belgenin, son geçerlilik tarihinin bilgi eksiliği kapsamında değerlendirilmesi ve belgenin yeniden tanzim edilerek son geçerlilik ta << Devamını Oku>> [586]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idari şartnamede; "isteklinin ilçe sınırları içerisinde yemek üretim tesisinin olması yönünde düzenleme yapıldığı mutfağa ait TSE 8985 ve TSE 13075 belgesine sahip olması mutfağı olmayan firmanın ise aynı şartları taşıyan bir mutfağa ait kira sözleşmesi sunması" istenmiştir. İstekli firma ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir firma ile kira sözleşmesi imzalamış teklifi kapsamında ilçe sınırları i&ccedi << Devamını Oku>> [655]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taşımalı Yemek ihalesinde idarenin istekliye ait ilçe sınırları içerisindeki mutfağına ait the 8985 ile tse 13075 belgesi istemesi isteklinin ilçe Hastanesinde ki üretim yerine ait belge ile ihaleye girmesi elenme gerekçesi mi ? << Devamını Oku>> [582]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

TSE^nin 132 sayılı Kanunun 10/A maddesine göre dış inceleme elamanı(Uzmanı) olarak çalışmaktayız. Son donemde KİT lerle alakalı kadro alımları söz konusu iken TSE ^nin internette incelediğim kadarıyla KİT olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Bu yürürlüğe alınacak KHK^nın bizleri kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgilendirmeniz mümkün mü?. Kapsam dahilinde olması durumunda nasıl kapsama alındığını öğreniriz. << Devamını Oku>> [924]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımı ihalesinde istenilen tse belgelerinde, ihaleye katılacak aday veya istekli ürünü temin edeceği firmanın adaya yetki vermesi halinde TSE belgelerini sunabilir mi? << Devamını Oku>> [150]