ihale-soru-cevap-logo.png

" Ulusal " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, herhangi bir kalemde asgari işçilik birim maliyetleri altında teklif bedeli sunan bir isteklinin teklifinin Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılacak yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakılma olanağının bulunmadığı, yalnızca sınır değerin altında kalınması durumunda Kanun’un 38 ve Tebliğ’in 79’uncu maddelerinde yer alan hükümler gereği yapılacak olan aşırı düşük teklif değerlendirilmesi aşamasında bu tür << Devamını Oku>> [67]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetveli standart formunda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personelin sayısına ve çalışma süresine ilişkin açık bir düzenleme yapılmaması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesine de uygun bulunmamıştır. Bu itibarla ihale dokümanında yer alan çelişkili düzenlemelerin sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı b << Devamını Oku>> [428]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin aktarılan açıklamalarından fazla çalışma yapılacak durumlarda toplam fazla çalışma saatinin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yaptırılması öngörülen durumlarda ise toplam çalışılacak gün sayısının dokümanda belirtileceği, birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formda fazla çalışma ile ilgili satırda birim sütununun “saat” cinsinden, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin çalışmanın ise “gün” cinsinden düzenleneceği anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [896]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicilere, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde yapılan çalışmalar ve fazla çalışmalar için fiyat farkı ödemesi yapılır mı? << Devamını Oku>> [489]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. hizmet alımı ihalesinde; kik kararlarında ulusal bayram ve genel tatil gününde ne kadar ücret ödeneceğine dair bir limit sınırı varmı dır…. biz iki üç katı ücret verebilirmiyiz… << Devamını Oku>> [763]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım ihalesine çıkarken ulusal bayram resmi tatil günlerini; ulusal bayram ve tatil günleri mi dememiz yoksa ulusal bayramı, resmi ve dini bayram günleri ile 1 mayıs emek ve dayanışma günü ve yılbaşı günü yapılacak toplam çalışma günleri mi dememiz gerekir. Saygılar. << Devamını Oku>> [616]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam kusura bakmayın acil dediğim için. hizmet alımı ihalesinde, ulusal bayram ve genel tatili ücreti için bir üst sınır varmıdır…iş kanununa göre "çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir" denilmesine rağmen idare bunun üstünde bir limit belirleyebilir mi? Yani günlük ücretin 1,5 katı yada iki katı ödenir şeklinde bir hüküm koyabilir mi?   << Devamını Oku>> [200]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işinde Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde ve Fazla Çalışmalarda 270 saate kadar personelin tamamını çalıştırabilir miyiz? << Devamını Oku>> [228]