ihale-soru-cevap-logo.png

" Üretimi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Karaman Tarım İl Müdürlüğü'nün 22.04.2020 tarih ve 23659330-305.02-E. 1211330 sayılı yazısında “... GGBS yetkisiz kullanıcı sorgulamasında oluşan bu çelişkinin sistemsel bir hata olabileceğinin düşünüldüğü, Üniversitemiz sıcak yemek hizmeti alım ihalesi yeterlilik şartlarında yer alan İşletme Kayıt Belgesi ile ilgili olarak "ihale tarihi itibari ile geçerli, 5996 Sayılı Kanun gereğince düzenlenen faaliyet konusu "hazır yemek, tabldot yemek üretimi veya toplu tüketim işletmeleri" olan İşle << Devamını Oku>> [91]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı << Devamını Oku>> [610]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kapasite raporunun temel amacı yemek üretim miktarını göstermek olup, yemek üretim faaliyetlerinin niteliği gereği üretim tesisinde görevli personel sayısı değişkenlik gösterebilmektedir. İhale konusu işin gerektirdiği miktardaki üretimin kapasite raporunda belirtilenden farklı sayıda personel istihdamı ile gerçekleştirilmesi mümkündür. Dolayısıyla, söz konusu düzenlemenin yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin ihale konusu işin özelliği itibariyle yerinde olmadığı hususu açıktır. Bu itibarla << Devamını Oku>> [879]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. kapama ceviz bahçelerinin kurulması (bitkisel üretimi geliştirme projesi)…..il tarım bir proje yapacak ama türünü belirleyemedik..bu mal alımı mı olur yoksa hizmetli mi…yada yapım ihalesi mi… bu ihale kapsamında ceviz agaçları firma tarafından alınacak, idarece belirlenen yere dikilicek..damlama sulama çekilecek ve etrafına çit çekilecek.. bu ihale türü ne olur konusunda yardımlarınızı rica ediyorum << Devamını Oku>> [278]