Belli istekliler arasında yapılan ihalelerde üst limit var mıdır?

Yayın Tarih: 18.08.2023 09:08

İlçe belediyelerinde yapılan belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan yapım işlerinde üst limit var mıdır? Var ise nedir? Ayrıca açık usulde ihale gibi sözleşme masrafları ve teminat değerleri var mıdır ? Saygılar..


Cevabımız

4734 sayılı Kanuna göre açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü ise ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda (tabi öncesinde ön yeterlik ilanı vs verilir.) idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bunun yanında yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

Belli istekliler arasında ihalede bir üst veya alt limit bulunmamaktadır. Açık ihale usulüne göre biraz teferruatlı ve ihale süresi daha uzun sürdüğü için normal ihalelerde tercih edilmemektedir. bunun yanında uzmanlık gerektiren (yapım işlerinden tünel, baraj, havaalanı, otoban, stadyum, isale-atıksu vs. hattı, tren, tramvay hatları, hastane, özellikli bina  yapımı, bazı kültür varlıkları yapım işleri bu kapsamda sayılabilir.)

Belli istekliler arasındaki ihalenin ihale usulündeki presedürler dışındaki hükümleri açık ihale ile aynıdır.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap