ihale-soru-cevap-logo.png

" Uygulaması " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

07.09.2016 tarihinden önce ihalesi yapılan ve fiyat farkı ödeneceği belirtilen işin 17.05.2018 tarihinden sonra bitmesi durumunda ötv fiyat farkı uygulaması nasıl yapılmalıdır. 16.05.2018 tarihine kadar 2015/DK.D-86 sayılı karara göre + ötv hesaplanıp, 17.05.2018 tarihinden iş bitim tarihine kadar 2019/DK.D-48 sayılı karara göre – hesaplama yapılması doğru mudur? << Devamını Oku>> [40]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşe ait sözleşme ve eklerinde işin muhtelif kısımlarına ait farklı iş bitirme tarihleri, kısmi kabul ve kısmi gecikme cezası uygulaması öngörülmediğinden, kısmi gecikme cezası uygulamasının yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [892]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin montajlı bir mal alımı olmayıp, bir proje uygulaması sonucunda yapılması gerektiği, bu nedenle yapım işi olarak ihale edilmesi gerekirken mal alımı olarak ihaleye çıkılmasının açıkça Kanun’a aykırı olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [695]


5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, Sosyal güvenlik kurumları, belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler tarafından ihale edilen bina inşaatlarının dış cephelerinde gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan, iş iskele uygulamasının, iş sağlığı ve << Devamını Oku>> [1464]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı amir hüküm olmasına rağmen, doğal afetler ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri  hariç, yapım işlerinde  kesin proje ile ihaleye çıkılabilir,kesin projeyle yapılan […] << Devamını Oku>> [8795]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye meclis üyelerinin yurt dışına görevli olarak gittiklerinde 6245 sayılı Kanuna göre harcırah alabilmeleri için Belediye Başkanı tarafından yapılan resmi görevlendirme yeterli midir? << Devamını Oku>> [142]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstat benim sorum, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında sözleşme kapsamında ön görülen süre içerisinde teslimi yapılmayan personele verilecek kıyafetlerin ön görülen süre ile teslim süresi arasında mı yoksa idarenin firmaya yazmış olduğu yazı ile firmanın teslim ettiği süre arasında mı ceza oranı belirlenmelidir. Örnek olursa firmanın sözleşme kapsamında teslim taahhüt ettiği süre ile teslim süresi […] << Devamını Oku>> [363]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yıllık izinlerde yol ve yemek kesintileri nasıl yapılmalıdır ? (Örnekli) soru başlığında yapmış olduğunuz örnek hesaplama için teşekkür ederim. 4857 İş Kanunu 61 inci madde hükmü mülga olmadığı için ayrıca bu kesintinin de yapılması gerekmekte midir? Şu anda madde hükmü gereği; yıllık izin kullanma dönemi içinde kalan hafta sonlarını, resmi tatilleri toplayıp kullanılan yıllık izinleride […] << Devamını Oku>> [483]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım merhaba. yerli ve yabancı isteklilere açık olan fakat yabancı istekli davet edilmeyen 21/b pazarlık usulü ihalede, kazanan firma vergi resim harç istisna belgesi alabilir mi? (damga vergisinden muaf olabilir mi? << Devamını Oku>> [1588]