Yapım İşlerinde Tam Güvenlikli İş İskelesi Uygulaması

Yayın Tarih: 13.07.2019 07:07
Özet

5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, Sosyal güvenlik kurumları, belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler tarafından ihale edilen bina inşaatlarının dış cephelerinde gerçekleştirilen; duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri ile onarım ve güçlendirme işleri için kullanılan, iş iskele uygulamasının, iş sağlığı ve güvenliğine uygun yapılmasına ilişkin önem arz eden hususlar açıklanacaktır.


Y.21.051/C01  Çelik Borudan Tam Güvenlikli Cephe İş İskelesi Yapılması (0,00-51,50m Arası) ile Y.21.051/C03  Çelik borudan tavanlar için tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-21,50m arası) pozlu birim fiyatların tariflerinde;

“ Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası, boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi, çalışma platformlarının her kata yerleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :

1) İskele alanı, iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

NOT :

5) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD’nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez.” Düzenlemesi yapılmıştır.

Sonuç olarak; İş iskelesi imalatları için Y.21.051/C01 –C03 pozları verilmesine rağmen halen idarelerin bu pozlara ait imalat özelliklerine uymadıkları, Not kısmının 5. maddesinde düzenlendiği üzere, Tam güvenlikli iskelenin genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılması ve bu CD’nin tutanak ekine koyularak ödeme evraklarına eklenmesi gerekirken, eklenmedikleri görülmektedir.

İşçi güvenliği açısından önem arz eden iş iskelesinin hem yapı denetim elemanları hem de yüklenici tarafından ilgili pozlarda saptanan işçi güvenliğine uyulmadan ,duvar, sıva, ısı-ses-su yalıtımı, kaplama, boya, montaj işleri, restorasyon, yıkım-söküm ve benzeri yapım işleri yapılmaktadır.

Tam güvenlikli iş iskelesi yapımı için  verilen ,Y.21.051/C01 –C03 pozları imalatlarının ödemesi yapılırken hak ediş ödemlerine eklenmesi gereken ,genel ve detay durumunu gösteren CD ile iş iskelesine ait fotoğraflar  olmaması – poza ait imalat tanımını karşılamaması durumunda ,ilgili pozların hak ediş ödemesinden çıkarılması gerekmektedir.

İdare ile yüklenicilerin bu durumla karşılaşmaması için bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap