Fiyat farkı hesaplamasında katsayıların ağırlıkları nasıl belirlenir?

Yayın Tarih: 14.06.2016 03:06
Özet

Merhabalar , EUAŞ Ambarlı yakıt tanklarımızda bulunan 3 no.lu fuel-oili Afşin Elbistan'a nakli için şartname hazırlamaktayım bu bağlamda hizmet alım işlerinde uygulanan fiyat farkı hesaplamasında kullanılan formüllerde bulunan a2,b1,b2,c katsayılarının ağırlık oranlarını nasıl hesaplayabilirim?


Merhabalar , EUAŞ Ambarlı yakıt tanklarımızda bulunan 3 no.lu fuel-oili Afşin Elbistan'a nakli için şartname hazırlamaktayım bu bağlamda hizmet alım işlerinde uygulanan fiyat farkı hesaplamasında kullanılan formüllerde bulunan a2,b1,b2,c katsayılarının ağırlık oranlarını nasıl hesaplayabilirim?


Üst Konuları: Fiyat Farkı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ve fiyat farkının hesaplanacağı belirtilen hizmet ihalelerine fiyat farkında yaklaşık maliyet bileşenlerinin ağırlık oranlarının (temsil katsayılarının) tespitinin yapılması gerekmektedir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan yaklaşık maliyet hazırlama ve hesaplama yöntemlerine göre hesaplanan yaklaşık maliyet içerisindeki maliyet bileşenlerinin ağırlık oranlarına ilişkin katsayılar, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenen a1, a2, b1, b2 ve c katsayıları toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek idari şartnamede gösterilmesi gerekir.

Katsayıların belirlenmesinde öncelikle varsa (a2) katsayısı ile (b1), (b2) ve (c) katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı 1,0’den çıkarılarak bulunan sayı (a1) katsayısı olarak eşitlikte kullanılır. Ancak işin niteliği gereğince kısmi süreli çalıştırılan personelin  bulunmadığı ihalelerde a2: İşçilik katsayısı (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçilikler katsayısı) için bir değer hesaplanmayabilir. Bu durumda (a1) hariç diğer maliyet bileşenlerinin ağırlık katsayısı belirlendikten sonra bunların toplamı 1,0’den çıkarılarak (a1) için ağırlık katsayısı bulunur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap