Hizmet Alımlarında Kesin Hakediş Varmıdır ?

Özet

Üstadım kolay gelsin. Bir kaç sorum olacak. İdaremiz de Hizmet alımı olarak bir iş yapıldı. Ben kontroldüm bu işte. Şu an sorunsuz kabul edildi iş. Lakin kesin hesap kısmında para kesmek istiyorlar ve kontrol olarak bizlere kesin diyorlar sizce bu normal midir ? İkinci sorum Hizmet İşlerinde kesin hakediş diye bir şey var mıdır ? […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım kolay gelsin. Bir kaç sorum olacak. İdaremiz de Hizmet alımı olarak bir iş yapıldı. Ben kontroldüm bu işte. Şu an sorunsuz kabul edildi iş. Lakin kesin hesap kısmında para kesmek istiyorlar ve kontrol olarak bizlere kesin diyorlar sizce bu normal midir ?
İkinci sorum Hizmet İşlerinde kesin hakediş diye bir şey var mıdır ?
Üçüncü ve son olarak Kesin Hesap dökümanlarını kontrol teşkilatı mı hazırlar ve kesin hesaba kontrol imza atar mı yoksa muayene ve kabul komisyonunun sorumluluğunda mıdır ? Şimdiden teşekkürler…

Üst Konuları: Üstada Sor

Cevabımız

Kesin hesap kısmında para kesmek istiyorlar ve kontrol olarak bizlere kesin diyorlar sizce bu normal midir ?

Kontrol teşkilatı, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ eder. Kesin hesapta da bunun tespiti yapılır ise sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, işin gerçekleştirilme şekil ve durumuna göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir.

Hizmet İşlerinde kesin hakediş diye bir şey var mıdır ?

Yapım işlerinde olduğu gibi geçici kabul veya kesin kabul olmasa da hizmet alımı işlerinde de son hakediş veya kesin hakediş vardır.

Kesin Hesap dökümanlarını kontrol teşkilatı mı hazırlar ve kesin hesaba kontrol imza atar mı yoksa muayene ve kabul komisyonunun sorumluluğunda mıdır ?

Hizmet işleri genel şartnamesinin 44 üncü maddesine göre kabul aşamasına gelindiğinde  yüklenici kabul için dilekçesinin verir ve öncelikle kontrol teşkilatı sözleşme ve şartname hükümlerine uygun ise kabul aşamasına geçilir ve kabul komisyonutarafından eksik ve kusur tespit edilmez ise kabul aşaması gerçekleştirilerek kesin hakediş hazırlanır. Eksik ve kusur var ise kontrol teşkilatınca yükleniciye süre verilir bu süre içinde yükleniciye ceza uygulanır, eksik ve kusurlar tamamlanır ise yine kabul aşamasına geçilerek muayene ve kabul komisyonu işin kabulünü yapar. Kesin hesap yapılırken yüklenici ile beraber tutulan tutanak esal alınır, yüklenic bulunmaz ise kontrol teşkilatı kendisi tutanağı tutarak hakedişi düzenleyecek birime verir.  Kabul komisyonu işin eksinve kusuru olmadığına kanaat getirir ise şin kesin kabul aşamasına geldiğini ve muayene ve kabul komisyonu tarafından kabule hazır bulundurduğunu belirtir ve imzasını atar. Muayene ve kabul komisyonu işin kabulü sırasında bir eksiklik veya kusur bulursa bu da yukarıda belirtilen yönteme göre yaptırlır veya belirlenen sürede yapılmazsa yaptırılarak hakedişinden veya kesin teminatından kesilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap