İhale komisyonu üyeleri seçilirken bu kişilerin onayı alınır mı?

Yayın Tarih: 26.08.2017 02:08
Özet

Merhabalar, ihale komisyonu üyeleri seçilirken bu kişilerin onayı alınır mı? Alınmıyor olması durumunda bu kişiler kurul üyeliğinden istifa edebilirler mi? Nasıl? Saygılar


Merhabalar, ihale komisyonu üyeleri seçilirken bu kişilerin onayı alınır mı? Alınmıyor olması durumunda bu kişiler kurul üyeliğinden istifa edebilirler mi? Nasıl? Saygılar


Üst Konuları: Z..

Benzer İçerikler: , , , , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

İhale komisyonu ihale yetkilisi tarafından görevlendirilir, istifa edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Aynı zamanda görevlendirilen kişinin onayını almak zorunda değildir. İhale yetkilisi ihale komisyonuna uzman üyeler ve mali üye nitelikleri dikkate alarak görevlendirmesini yapar. Ancak ihale komisyonu üyesinin yasal mazereti olur ise onun yerine yedek üye çağrılarak ihale komisyonu tamamlanır ve ihale işlemlerine devam edilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap