İhale yetkilisi, “komisyon kararına katılmıyorum” şeklinde bir karar verebilir mi?

Yayın Tarih: 11.08.2015 02:08
Özet

Merhaba hocam. yapılan bir yapım ihalesinde komisyon olarak yeterli rekabet yok iptal edilsin diye karar yazdık… 3 üye kararı imzaladı, kalan iki üye ise şerh düşüp imzaladı. ihale yetkilisi ise uygun görülmemiştir şeklinde not düşüp imzaladı… bu durumda biz nasıl bir yol izleyeceğiz… komisyon olarak yeniden oturup karar alacağız…aynı kararı alsak ve yine üç üye […]


Merhaba hocam. yapılan bir yapım ihalesinde komisyon olarak yeterli rekabet yok iptal edilsin diye karar yazdık… 3 üye kararı imzaladı, kalan iki üye ise şerh düşüp imzaladı. ihale yetkilisi ise uygun görülmemiştir şeklinde not düşüp imzaladı… bu durumda biz nasıl bir yol izleyeceğiz… komisyon olarak yeniden oturup karar alacağız…aynı kararı alsak ve yine üç üye iptal, 2 üye kabul yönünde oy kullansa aynı şekilde ihale yetkilisi de komisyon kararına katılmıyorum dese ne olur… süreç hakkında bilgilendirme yapmanız ricasıyla.


Üst Konuları: İhale Komisyonu

Cevabımız

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Dolayısıyla İhale yetkilisinin ihale komisyonu kararına katılmıyorum gibi bir seçeneği bulunmamakta, komisyonun çoğunluğu tarafından kabul edilen karar (çoğunlukla kabul edilse dahi artık ihale kararı haline gelmiş bir karardır) ihale yetkilisince onaylanır yada gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale yetkilisi iptal ettiğinde ihale iptal edilmiş olur, ihaleye çıkılacak ise ihale süreci tekrar en baştan başlar. Onayladığı taktirde kesinleşen ihale kaarı isteklilere bildirilir ve daha sonra izleyen süreçte ihale üzerine bırakılan istekliye sözleşmeye davet edilerek sözleşme imzalanır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap