İhalelerde sözleşme süresi en fazla ne kadar olabilir?

Yayın Tarih: 23.01.2017 02:01
Özet

Yüklenici ile yapılacak olan sözleşmenin süresi en fazla ne kadar olabilir? Saygılar


Yüklenici ile yapılacak olan sözleşmenin süresi en fazla ne kadar olabilir? Saygılar


Cevabımız

Bütçeleme açısından bakıldığında idarelerce 3 yıllık bütçe yapıldığından maksimum 3 yıl olabilir.

Bunun yanında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerden yemek, temizlik, güvenlik gibi sürekli nitelikte olan işlerin ihaleleri için normal ihale süresi 3 yıldır. Bu 3 yıllık süre işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâller gerekçe gösterilerek üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir ancak uzatılabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 

Diğer bir husus da belediyeler için Kanunda (5393/67.md.) sayılan hizmetler için gelecek yıllara sari olarak yapılacak ihaleler için mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemesi, il özel idareleri için Kanunda (5302/50.md.) sayılan hizmetler için ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen üçüncü ayın sonunu geçmemesine dikkat etmek gerektiği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap