İş Bitirme Belgesi

Yayın Tarih: 19.01.2017 10:01
Özet

İş Bitirme Belgesini hazırlayan kurum söz konusu belgeyi sadece 1 kereye mahsus mu verebilir? Kaybedilen İş Bitirme belgesi tekrar verilebilir mi? Ayrıca 01.07.2016 tarihine kadar EKAP^a kaydedilmemiş İş Bitirme Belgeleri geçerliliğini kaybeder mi? İhalelerde kullanılabilir mi? Saygılar


İş Bitirme Belgesini hazırlayan kurum söz konusu belgeyi sadece 1 kereye mahsus mu verebilir? Kaybedilen İş Bitirme belgesi tekrar verilebilir mi? Ayrıca 01.07.2016 tarihine kadar EKAP^a kaydedilmemiş İş Bitirme Belgeleri geçerliliğini kaybeder mi? İhalelerde kullanılabilir mi? Saygılar


Cevabımız

İş bitirme belgesi kayıp vb sebelerle zayii olmuşsa usulune göre başvurulması durumunda ilgiliye iş bitirme belgesi tekrardan verilebilir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi”başlıklı 30.8 maddesine göre “…………EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.

 Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir. “ hükmüne göre iş bitirme belgesi EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi durumunda yeniden iş deneyim belgesi kullanılabilecektir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap