iş bitirme belgesi

Yayın Tarih: 27.08.2017 11:08
Özet

Bir mal alımı ihalesi %10 oranında iş deneyim belgesi istiyor.İlgili ihalenin ilan tarihi 10.08.2017.Kullanacağım iş deneyim belgesi 28.08.2017.İş deneyim belgesinin gireceğim ihalenin ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması herhangi bir itiraza sebebiyet verir mi?


Bir mal alımı ihalesi %10 oranında iş deneyim belgesi istiyor.İlgili ihalenin ilan tarihi 10.08.2017.Kullanacağım iş deneyim belgesi 28.08.2017.İş deneyim belgesinin gireceğim ihalenin ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması herhangi bir itiraza sebebiyet verir mi?


Benzer İçerikler: , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

          Mal alımları uygulama Yönetmeliği /MADDE 37 – (1) (Değişik:16/08/2014-29090 R.G./2.md.) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

          a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          b) Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

          istenilmesi zorunludur.

          “(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.”hükmüne göre 28.08.2017 tarihli iş deneyim belgesi sunulabilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap